Vuokralaisdemokratiasta sovittava vuokralaisten kanssa

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmässä pidämme käsittämättömänä sitä, että kaupungin johto ajaa läpi sellaiset säännöt vuokralaisdemokratiasta, jota vuokralaiset vastustavat ja jotka kaventavat asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmässä pidämme käsittämättömänä sitä, että kaupungin johto yrittää ajaa läpi sellaiset säännöt vuokralaisdemokratiasta, jota vuokralaiset vastustavat ja jotka kaventavat asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tämä on jyrkässä ristiriidassa valtuustossa aiemmin hyväksyttyjen demokratiatavoitteiden kanssa.

Lain mukaan vuokratalojen yhteishallinnon tarkoituksena on ”antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa”. Siis antaa päätösvaltaa. Lain mukaan asukkaat valitsevat edustajansa asuntoyhtiön hallitukseen.

Nyt käsittelyssä oleva vuokralaisdemokratiasääntö ei anna asukkaille päätösvaltaa vaan se pysyy kaupungin edustajilla, lähinnä Heka-yhtiön hallituksessa. Eikä esitys anna asukkaille edes täysin suvereenia oikeutta valita itse edustajiaan alueyhtiöiden hallituksiin.

Demokratiaan ei sovi se, että asukkaat laitetaan valitsemaan neljä edustajaa, jotka voivat vaihtua matkan varrella. Kyllä asukaskokousten kautta voidaan tarvittaessa valita uudet henkilöt, jos sattuisi niin, että asukasedustaja ei enää jostain syystä voi jatkaa. Eikä se ole mikään yhtiökokousongelmakaan, kun yksi ainoa kaupungin virkamies voi tarvittaessa pitää yhtiökokouksen, jolla hallituksen jäsen vaihtuu. Asukkaiden valtaa itse päättää edustajistaan ei pidä miltään osin liudentaa tai muuttaa välilliseksi.

Toinen periaatteellisesti erittäin kyseenalainen esitys on se, että Heke-yhtiö, jonka toimintaan vuokralaisten pitää voida vaikuttaa ja jota vuokralaisilla on lain mukaan oikeus valvoa, antaisi tarkemmat ohjeet demokratiasäännön toteuttamisesta. Siis valvottava antaisi ohjeet siitä, miten sitä saa valvoa! Tätä vielä korostaa Hekan edustajille esitetty yksipuolinen oikeus osallistua ja käyttää puhevaltaa vuokralaisdemokratiaelinten kokouksissa riippumatta siitä, haluavatko vuokralaiset yhtiön edustajia paikalle.

Menettelytapaohje olisi pitänyt valmistella jo tämän säännön rinnalla. Se pitäisi päättää muualla kuin Heka-yhtiön johdossa, joko kaupunginhallituksessa tai asuntolautakunnassa.

Kannatan valtuutettu Puhakan esitystä asian palauttamista uuteen valmisteluun yhdessä vuokralaisten kanssa.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »