Kenen Helsinki: Asukkaiden vai markkinoiden ehdoilla?

SKP:n Helsingin piirin kunnallisvaaliohjelma 2008

Helsinki on rikas ja kaunis kaupunki, mutta täällä on yhä enemmän köyhyyttä, eriarvoisuutta ja turvattomuutta.

Julkisiin palveluihin on liian vähän rahaa ja työntekijöitä, vaikka kaupunki liikelaitoksineen tekee satoja miljoonia euroja voittoa vuosi toisensa jälkeen. Vastuussa tästä ovat kaupungin johdossa istuvat eduskuntapuolueet. 

Helsingin kaupunki teki viime vuonna voittoa 363 miljoonaa euroa, noin miljoonan joka päivä. Tästä huolimatta Kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto, Keskusta, RKP ja Perussuomalaiset ovat hyväksyneet budjetit, joilla karsitaan terveysasemia, vanhustenpalveluja, päiväkoteja, lähikouluja ja muita palveluja. Samat puolueet ovat vastuussa työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyydestä ja henkilöstöpulasta. Ne ovat kilpailuttaneet, yhtiöittäneet ja yksityistäneet julkisia palveluja.

Eduskuntapuolueiden hyväksymä kunta- ja palvelurakenteiden muutos on keskittänyt valtaa entistä pienempään piiriin. Samalla etenkin suurten puolueiden edustajat ovat kietoutuneet kauppakamareiden, gryndereiden ja suuryhtiöiden Hyvä veli –verkostoihin.

Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen ehdokkaat haastavat keskusteluun ja toimintaan julkisten palvelujen heikentämisen lopettamiseksi. Haluamme turvata peruspalvelut jokaiselle kuuluvina perusoikeuksia ja vastustamme julkisten palvelujen yksityistämistä. Tämän linjan mukaisesti olemme myös toimineet Helsingin kaupunginvaltuustossa. Meidän ei tarvitse selitellä sanojen ja tekojen ristiriitaa.

Asukkaiden ääni valtuustoon 

Helsinkiä on kehitettävä asukkaiden eikä markkinoiden ehdoilla. SKP ja Helsinki-listat haluaa tuoda asukkaiden äänen entistä voimakkaampana kaupunginvaltuustoon. Samalla vetoamme erityisesti SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton edustajiin punavihreän yhteistyön kehittämiseksi vaihtoehtona nykyiselle, kokoomuksen johtamalle politiikalle.

     Helsingin kaupungin ylijäämistä on ohjattava lisää rahaa peruspalveluihin. Palvelujen määrärahojen jatkuva alimitoittaminen budjeteissa on lopetettava.

    Terveydenhuollon hoitotakuun toteuttamiseksi on palkattava lisää työntekijöitä terveyspalveluihin, lopetettava terveysasemien vähentäminen, kehitettävä ehkäisevää terveydenhuoltoa ja siirryttävä maksuttomaan perusterveydenhuoltoon. Muun muassa hammashoitoon, kouluterveydenhoitoon ja oppilashuoltoon, mielenterveyspalveluihin ja päihdehuoltoon tarvitaan kiireellisesti lisää resursseja. Ihmisten terveyttä ei saa alistaa yksityisten firmojen voitontavoittelulle.

     Vanhusten oikeus hyviin julkisiin palveluihin on taattava hoivatakuulla. Ikä-ihmisten kotona asumista on helpotettava kehittämällä kotisairaanhoidon ohella erillisiä kotipalveluja. Kaupungin on rakennettava lisää vanhusten palveluasuntoja ja järjestettävä palvelukeskuksissa lisää maksuttomia palveluja.

     Lähikoulut, kirjastot ja nuorisotilat on turvattava kaikissa osissa Helsinkiä. Päivähoidon lapsiryhmiä ja koulujen oppilasryhmiä on pienennettävä. Kaupungin on ryhdyttävä itse järjestämään koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Helsinki tarvitsee uuden keskustakirjaston. Se ei saa johtaa lähikirjastojen resurssien karsimiseen.

     Peruspalvelujen maksuttomuutta on laajennettava. Päivähoidon, terveyskeskusten ja muiden maksujen jatkuva korottaminen on lopetettava. Seuraavan valtuustokauden aikana on siirryttävä maksuttomaan lasten päivähoitoon ja maksuttomiin terveysasemiin. Tähän on vaadittava myös lisää valtion rahoitusta.

     Helsingin tonttien ja asuntojen vuokria on alennettava. Kaupungin ei pidä tavoitella voittoa tonttimaan ansiottomalla arvonnousulla eikä markkinaehtoisilla vuokrilla. Kaupungin on ryhdyttävä itse rakentamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja lisättävä tuettua asumista mm. asunnottomille, vammaisille ja päihdekuntoutujille. Valtion on palautettava vuokrasääntely ja edulliset aravalainat. Myös peruskorjaukseen on järjestettävä edullisempia lainoja. Rannat ja viheralueet kuuluvat kaikille helsinkiläisille. Sipoonkorven, Keskuspuiston ja Mustavuoren kaltaiset alueet on suojeltava rakentamiselta. Kohtuuttomuuksiin menneen Stop töhryille –hankkeen sijasta on ohjattava rahaa nuorten omaehtoisen kulttuurin ja autonomisten tilojen tukemiseen.

     Helsingin on torjuttava osaltaan ilmastonmuutosta kehittämällä joukkoliikennettä. Tulevan valtuustokauden aikana on siirryttävä maksuttomaan joukkoliikenteeseen. Keskustatunnelin kaltaisten hankkeiden sijasta on panostettava raideliikenteeseen ja poikittaiseen joukkoliikenteeseen ja otettava käyttöön ruuhkamaksut. Helsingin Energian investoinnit on suunnattava uusiutuvaan energiaan, kuten tuulivoimaan ja biopolttolaitoksiin. Tavoitteeksi tulee ottaa kivihiilivapaa energiatuotanto ilman ydinvoimaa. Energialaitoksen hinnat on irrotettava kohtuuttomista markkinahinnoista ja hintoja on alennettava kotitalouksien välttämättömän peruskulutuksen osalta.

     Kaupungin työntekijöiden palkkoja on nostettava Helsinki-lisällä. Sukupuolten välisen palkkatasa-arvon toteuttamiseen on osoitettava myös tarvittavat rahat. Työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä on lisättävä. Kaupungin on huolehdittava myös vastuustaan työllistäjänä.

     Jokaiselle on turvattava oikeus omaan kulttuuriin. Maahanmuuttajien oikeuksien polkeminen on lopettava. Helsingin on toimittava rasismia vastaan. Suomen ja ruotsinkielisten palvelujen ohella on lisättävä palvelujen tarjoamista myös venäjän ja muilla kielillä.

     Yhtiöittämisen ja yksityistämisen sijasta on laajennettava kunnallista toimintaa uusille alueille. Esimerkiksi asuntojen rakentamista ja peruskorjaamista varten on perustettava kaupungille oma liikelaitos tai pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen liikelaitos. Helsingin Energia on säilytettävä kaupungin liikelaitoksena.

     Kunnallinen verotus on muutettava oikeudenmukaisemmaksi siirtymällä tulojen mukaan kiristyvään progressiiviseen verotukseen. Verotettavan tulon alaraja on nostettava vähintään 1 000 euroon kuukaudessa. Verolainsäädäntöä on muutettava niin, että myös pääomatuloista ryhdytään perimään kunnallisveroa.

     Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on laajennettava kehittämällä osallistuvaa lähidemokratiaa. Helsinkiin tarvitaan vaaleilla valittavat kaupunginosavaltuustot, joilla on myös budjettivaltaa alueensa peruspalveluissa. Pääkaupunkiseudun kuntia ei pidä yhdistää, koska se keskittää päätösvallan pieneen piiriin ja entistä kauemmas asukkaista. Sen sijaan on valittava kunnallisvaalien yhteydessä pääkaupunkiseudun seutuvaltuusto. Pääkaupunkiseudun asukkaiden ja muualla Suomessa asuvien palveluja ja elinolosuhteita ei saa heikentää pääkaupunkiseudun ylimitoitetuilla kasvutavoitteilla. Suomen pääkaupunkiseudun menestys kansainvälisessä kilpailussa ei perustu suuruuteen vaan hyvin toimiviin julkisiin palveluihin, koulutukseen, verkostomaiseen yhteistyöhön, ekologisuuteen ja Helsingin perinteisiin rauhankaupunkina.

 

Suomen kommunistisen puolueen Helsingin kaupungin piirijärjestö

20.8.2008

Suomen kommunistisen puoluen ehdokkaat kunnallisvaaleissa

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »