Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylityksistä

Tämä esitys viime vuoden budjetin ylitysten vahvistamisesta kertoo monien palvelujen määrärahojen alibudjetoimisesta. Valtuuston strategiaohjelman tuottotavoite on tarkoittanut käytännössä menojen leikkaamista.

Esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuuksien, toimeentulotuen, varhaiskasvatuksen, erikoissairaanhoidon, kirjaston, kulttuurin ja työväenopiston määrärahojen riittämättömyys oli esillä jo budjettia päätettäessä. Budjettisopu oli kuitenkin valtuuston enemmistölle tärkeämpää kuin huolenpito kunnan perustehtävistä.

Samaan aikaan budjetin ylijäämätavoite ylittyy tulosennusteen mukaan 400 miljoonalla eurolla. Budjetin tavoitteena oli 61 miljoona ylijäämä, ennusteen mukaan tulos on 464 miljoonaa. Miksi kaupunginhallitus on pitänyt silti kiinni menoja karsivasta, kiristävästä linjasta toimintamäärärahoissa?

Tämän budjettilinjan seuraukset näkyvät räikeimmin siinä, että kaupunki on mieluummin maksanut sakkomaksuja siitä, että pidetään ihmisiä työttömänä kuin työllistänyt heitä aktiivisesti.

Esitän seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntaosuutta) voidaan vähentää.

Lopuksi kysyn kaupunginjohtajalta, missä viipyy budjetin ylityksiin liittyvä selvitys toimista, joihin Länsimetro-yhtiössä on ryhdytty uusien kustannusten ja aikataulujen ylitysten estämiseksi? Valtuuston syksyllä hyväksymän päätöksen mukaan tällainen selvitys piti toimittaa valtuustolle tammikuun loppuun mennessä.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »