Vesalan kouluja ei ole nyt syytä yhdistää

Valtuutettu Yrjö Hakanen kaupunginvaltuustossa 17.2.2016 Vesalan koulujen yhdistämisesityksestä:

Vesalan ala-asteen opettajista suurin osa on vedonnut meihin koulun säilyttämiseksi itsenäisenä. Kirjelmässä esitetään vahvat perustelut sille, että Vesalan ala-asteen ja yläasteen kouluja ei ole syytä yhdistää. Kyseenalaista on myös ala-asteen koulun remontin tarpeen kytkeminen koulujen yhdistämiseen.

Ala-asteella käy noin 500 oppilasta. Yläasteen koulussa on 340 oppilasta. Lisäksi alueella on vielä Keinutien ala-aste, jossa on noin 570 oppilasta. Lasten määrä ei ole vähenemässä. Vesalaan ja lähialueille on sukupolvenvaihdoksen myötä tulossa lisää lapsiperheitä. Kivikkoon rakennetaan lisää asuntoja.

Vesalan ala-asteen koulu on iso. Se toimii haastavalla alueella. Erityisluokkia on seitsemän ja lisäksi monia erityisen tuen oppilaita tavallisissa yleisopetuksen luokissa. Maahanmuuttajataustaisia on oppilaista yli kolmannes.

Jos Vesalan ala- ja yläaste yhdistetään, olisi siinä jo pelkästään erityisluokkia yhden erityiskoulun luokkien verran. Koulujen yhdistyessä menetettäisiin ala-asteen koululla pedagoginen läsnä oleva rehtorivoimavara.

Yhdistämistä on perusteltu joustavilla opetus- ja tilajärjestelyillä. Käytännössä ollaan kuitenkin lopettamassa koulu, jossa on hyvin toimiva opetus- ja tilajärjestelyjen yhteistyö.

Ala-asteen koulun peruskorjaukseen on varattu määrärahat kaupungin taloussuunnitelmassa vuosille 2017-2018. Lisäksi ala-asteen sivukoulu Ruuti ollaan lopettamassa, mikä tuo säästöjä. Ala-asteen korjauksen vaihtoehtona on esitetty uuden rakentamista. Sekin voidaan tehdä ilman koulujen hallinnollista yhdistämistä.  Laskelmissa yläasteen koulun tilaväljyydestä ei ole otettu huomioon sitä, että ala-asteen sisäilmaongelmien takia osa oppilaista on joutunut vuoden alusta evakkoon yläasteen tiloihin.

Olen itse käynyt koulua aikana, jolloin kouluissa oli usein tuhat oppilasta. Mutta ei sitä kukaan yrittänyt perustella pedagogisena saavutuksena tai tavoiteltava tilanteena.

Kun lukee nyt tämän koulujen yhdistämisesityksen perusteluja, näyttää merkittävä tekijä olevankin opetusviraston pyrkimys välttää koulutilojen lisääntymistä tilanteessa, jossa uusille asuinalueille pitää rakentaa uusia kouluja. Siksi haetaan näennäisiäkin laskennallisia, virastokohtaisia säästöjä, vaikka ne eivät tuo kokonaistaloudellisia, pedagogisia ja sosiaalisia hyötyjä. Myös asukaspalautteesta suurin osa haluaa ala-asteen koulun säilyvän itsenäisenä.

Esitän, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään kiireellisesti korjaus- ja lisärakentamisen vaihtoehdot ilman koulujen hallinnollista yhdistämistä.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »