Veolian toiminta miehittetyillä palestiinalaisalueilla, YK ja HSL

Tein yli vuosi sitten tämän aloitteen Veolian sulkemisesta pois HSL:n bussiliikenteen kilpailutuksista sillä perusteella, että Veolia-konserni on toiminut YK:n päätöksiä ja kansainvälistä oikeutta rikkoen Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla. YK:n yleiskokoukselle esitetyssä raportissa Veolia mainittiin esimerkkinä yrityksestä, jota on tästä syystä aihetta boikotoida.

Aloitteen käsittelyssä on osoittautunut, että Suomen hankintalaissa käytetyt termit poikkeavat EU-direktiivistä. Periaatteessa EU-lainsäädäntö on ensisijainen, mutta HSL ja kaupunginkanslian oikeuspalvelut on halunnut pitäytyä suppeammassa tulkinnassa, jonka mukaan kilpailusta pois sulkeminen tulee kyseeseen vain jos tarjouksen tehnyt konsernin yksikkö on syyllistynyt vakavaan virheeseen.

Jos hyväksytään tulkinta, jonka mukaan tytäryhtiön soveltuvuutta ei voi arvioida konsernin ja sen muiden yksiköiden toimien perusteella, on vaikea valvoa kaupungin eettisten periaatteiden toteutumista monessa muussakaan tapauksessa, esimerkiksi veroparatiisiyhtiöiden, lapsityövoiman tai ympäristövastuun osalta. 

Oikeuspalvelujen Veolian tapauksesta tekemistä muistioista ilmenee, että konserniin liittyvät tekijät voidaan kuitenkin ottaa huomioon silloin kun tytäryhtiö käyttää konsernin voimavaroja. Veolian eli nykyisen Transdevin Suomen yhtiön johtaja kertoo yhtiön nettisivuilla yhtiön saavan ”merkittävää taustavoimaa ja kilpailuetua Transdevin laajasta ja modernista osaamisesta”. Veolia-konsernin sivuilla taas kerrotaan, että se hankkii kalustoa, varaosia ja polttoaineita keskitetysti, mikä tuo etua tarjouksiin. Näillä perusteilla HSL voisi sulkea Veolia-Transdevin pois uusista tarjouskilpailuista, koska konserniin kuuluvat yhtiöt ovat rikkoneet kansainvälistä oikeutta toimiessaan miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut on selvitellyt myös Veoliaa koskevia tietoja eräistä muista eurooppalaisista kaupungeista. Osaan kilpailutuksista Veolia on otettu mukaan, mutta hävinnyt kun kilpailutuksen ehdoissa on ollut mukana myös eettisiä kriteerejä. Dublin on esimerkki kaupungista, jossa on annettu ohjeet sulkea Veolia pois kilpailutuksista sillä perusteella, että se on YK:n päätösten vastaisesti toiminut miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Oikeuspalvelujen mukaan ohjeiden oikeudellista sitovuutta ei ole koeteltu. Asian voisi sanoa toisin päin: Veolia tai kukaan muu ei ole yrittänyt kumota ohjetta. Myös Helsinki voisi esittää tällaisen ohjeen edustajilleen HSL:n hallituksessa.

Veolia on kertonut aikovansa myydä vesi-, jäte- ja energia-alan yrityksensä ”Israelissa”. Tällä siis tarkoitetaan miehitetyillä alueilla toimivia yrityksiä. Kerrottu aie ei koske kuitenkaan laittomiin siirtokuntiin tapahtuvaa Veolian raitioliikennetoimintaa, joka on nimenomaisesti mainittu YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöksessä kansainvälisen oikeuden rikkomisesta.

Koska kyse on periaatteellisesti tärkeistä asioista, joilla on laajempaakin merkitystä hankinnoissa, esitän seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankinnoissa voidaan ohjeistaa ottamaan huomioon YK:n päätökset koskien toimintaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla sekä arvioida tätä myös tarjoajien ja niiden emokonsernien välisten suhteiden osalta.

(Valtuusto hyväksyi ponnen äänin 47 – 11, tyhjää 26)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »