Vastaus aloitteeseen johtajien julkisista kalentereista

Kun tein aloitteen kaupunginjohtajien ja keskeisessä asemassa olevien viranhaltijoiden virka-asioissa tapahtuvien tapaamisten julkisista kalentereista, perustelin tätä muun muassa viittaamalla EU-komissaarien ja heidän kabinettiensa julkaisemiin kalentereihin. Tätä kannatti joukko valtuutettuja kaikista poliittisista ryhmistä.  Se nähtiin osana kaupungin hallinnon avoimuuden kehittämistä.

Nyt kaupunginhallituksen hyväksymässä vastauksessa tällaista EU:ssa noudatettua käytäntöä vastustetaan vetoamalla henkilötietolakiin, joka toteuttaa EU:n henkilötietodirektiiviä. Onko vastauksen valmistelija siis sitä mieltä, että EU-komissaarien ja heidän kabinettiensa julkiset kalenterit tapaamisista komission asioissa eri tahojen kanssa ovat nekin laittomia?

Vai eikö valmistelija ole lukenut aloitetta tai ottanut selvää, mitä siinä esitetty EU-komission avoin kalenteri tarkoittaa? Vastauksessa on sotkettu henkilötietojen suoja ja esittämäni kalenteri siitä, mitä yrityksiä, järjestöjä ja muita vastaavia tahoja kaupungin johtajat tapaavat kaupungin toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon liittyen. En ole siis esittänyt henkilörekisteriä vaan avointa kalenteria siitä, mitä kaupungin oman organisaation ulkopuolisia yrityksiä, järjestöjä ja yhteisöjä johtavat viranhaltijat tapaavat.

Kun aloitteessani suoraan viitataan EU-komission avoimiin kalentereihin, olisi kaupunginhallituksen vastauksen valmistelija tai edes joku kaupunginhallituksen jäsen voinut katsoa vaikkapa komissaari Jyrki Kataisen nettisivuilta, mistä on kyse. Ei siellä esitellä tietosuojan piiriin kuuluvia henkilötietoja. Sen sijaan kerrotaan niiden yhtiöiden, pankkiliikkeiden, etujärjestöjen, säätiöiden ja muiden yhteisöjen nimet, joita komissaari on kunakin päivänä tapaamassa.

Miksi Helsinki ei voisi tässä asiassa seurata EU-komission esimerkkiä ja julkaista vastaavat tiedot? Miksi kuntalaiset eivät saisi tietää, minkä firmojen ja järjestöjen kanssa kaupungin johtajat keskustelevat virkaansa liittyvissä asioissa? Minusta tällaisen kalenterin pitäisi olla itsestäänselvyys päätöksenteon ja hallinnon avoimuutta korostavassa kaupungissa.

Koska esitetty vastaus ei selvästikään käsittele sitä asiaa, josta aloitteessa on kyse, ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään EU-komission avoimen kalenterin kaltaisen kalenterien käyttöönotto Helsingin pormestarien ja toimialajohtajien viranhoidossa.

(Valtuusto hyväksyi palautusesityksen äänin 40 – 34.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2023 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »