Vastaesitys palvelusetelikokeilun vakinaistamiselle

Kaupunginhallituksen esitys palvelusetelikokeilun laajentamisesta ja vakinaistamisesta herättää monia kysymyksiä. Esityksen perusteluissa väitetään, että palvelusetelit ovat lisänneet valinnanvapautta ja että kokeilut ovat onnistuneet hyvin.

Kenen valinnanvapaus on lisääntynyt? Niiden, joilla on varaa maksaa palvelusetelin päälle tuleva omarahoitusosuus. Esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluseteliasumisessa kaupunki maksaa vain hoivan, mutta vuokra ja ateriat jäävät asukkaan maksettavaksi. Käytännössä pieni- ja keskituloisilla ei siis ole asiaa palveluseteliasumiseen, jos heillä ei ole mahdollisuus saada rahaa myymällä omaisuuttaan tai omaisiltaan. Kaikilla ei ole myöskään riittäviä tietoja ja voimavaroja selvittää kaikkia palvelusopimusten arvioimiseen.

Mitä tulee kokeilujen onnistumiseen, se ei vastaa läheskään kaikilta osin väliraporttien tuloksia. Esimerkiksi terveyskeskuksen osalta raportti kertoo, että kokeilun aikana on tullut esiin enemmän ongelmia kuin mahdollisia hyötyjä. Raportin mukaan palvelusetelin käyttöä on rajoittanut se, että omavastuuosuus muodostuu usein käyttäjille liian kalliiksi ja on siten valinnanvapauden este. Kokeilu ei ole tuonut myöskään kaupungilla taloudellista säästöä, pikemminkin päinvastoin.

Palvelusetelit tarjoavat yksityisille firmoille mahdollisuuden keskittyä yksinkertaisimpiin, parhaiten tuottaviin palveluihin. Kaupungille jäävät vaikeammat ja kalliimmat hoidot. Julkisten palvelujen kehittämiseen jää entistä vähemmän rahaa, kun sitä ohjataan yksityisen sektorin tukemiseen.

Kokeilujen ja raporttien perusteella ei ole riittävästi tietoa siitä, miten lakisääteiset velvoitteet subjektiivisista oikeuksista, palvelujen saamisen määräajoista, hyvästä palvelusta ja asiakaslain periaatteista toteutuvat, kun palveluja kaupallistetaan. Ongelma on myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen kokonaisuutena, jota palveluketjujen hajottaminen useiden eri tuottajien vastuulle vaikeuttaa.

Esitän, että valtuusto päättää:
1. merkitä tiedoksi terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan palvelusetelikokeilun väliraportit.
2. oikeuttaa terveyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan sekä tulevan sosiaali- ja terveyslautakunnan jatkamaan kokeiluja tarvittaessa vuonna 2013 niin, että palvelusetelikokeilua ei kuitenkaan laajenneta eikä vakinaisteta.
3. kehottaa terveys- ja sosiaalilautakuntia ja tulevaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa selvittämään kaupungin omien palvelujen kehittämiseen perustuvia vaihtoehtoja palvelusetelien käytölle.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »