Valtuustokysely Apotti-hankkeesta

Helsinki on mukana sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin hankinnassa. Kun valtuusto päätti joulukuussa 2012 hankintayhteistyöstä, se hyväksyi ponnen, joka edellytti hankkeen perusteellista seurantaa.

Apotin järjestelmätoimittajaksi on valittu Epic Systems Corporation. Helsingin osalta päätöksen on tehnyt sosiaali- ja terveyslautakunta. Esimerkiksi Vantaalla asia viedään valtuuston käsittelyyn.
Hankkeen alusta alkaen on keskusteltu järjestelmän avoimuudesta lisäominaisuuksille, rajapinnoista, modulaarisuudesta ja riskeistä joutua yhden toimittajan loukkuun. Samalla on käyty keskustelua siitä, miten Apotti edesauttaa palvelujen toimintatapojen kehittämistä ja tarjoaako se ohjelmistoalustaa laajemmallekin alan uusien sovellusten kehittämiselle. Äskettäin on joukko suomalaisia ohjelmistoyrityksiä ilmoittanut luovansa avoimen vaihtoehdon asiakas- ja potilastietojärjestelmäksi.

Kysynkin, mitä avoimia rajapintoja valittu järjestelmä sisältää ja vastaako sen rajapintojen määrittely määrittelyä, joka on tulossa Helsingin tietotekniikkaohjelmaan?  Kuinka on varmistettu, että kotimaisia avoimen vaihtoehdon mahdollisesti tuottamia uusia ratkaisuja voidaan yhdistää Apotin kanssa ja joudutaanko Epic Systemsille maksamaan lisähintaa aina jos uusia rajapintoja avataan? Mikä on Apotin suhde Kelan tietokantapalveluun ja Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin? Entä millaisia sote-palvelujen toimintatapojen uudistuksia Apotin käyttöönottoon liittyen on valmisteilla ja miten tähän valmisteluun on otettu mukaan palvelujen käyttäjät?

(Tämä Yrjö Hakasen 7.10.205 esittämä kysymys ei päässyt esille valtuuston kyselytunnilla, jolle valittiin keskusteltavaksi muita tärkeitä kysymyksiä. Hakanen on kuitenkin toimittanut kysymyksen myös erikseen kaupunginjohtajalle.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »