Valtuustoaloite tilojen käytön helpottamisesta

Helsinkiläisten osallistumista, harrastus- ja järjestötoimintaa vaikeuttaa monessa tapauksessa sopivien tilojen löytämisen hankaluus. Periaatteessa kaupungilla on runsaasti tiloja, joita voidaan käyttää muun muassa kulttuuri-, liikunta- ja muuhun harrastustoimintaan sekä asukkaiden kokoontumiseen ja erilaisiin tapahtumiin. Käytännössä tilojen löytäminen ja saaminen käyttöön on kuitenkin usein vaikeaa.

Kaupungin tilanvarauspalvelusta on pilottiversiona julkaistu varaamo.hel.fi, mutta se kattaa vasta pienen osan tiloista ja sen käyttöönottoon on liittynyt ongelmia, joiden takia virastot eivät ole voineet sitä ottaa laajasti käyttöön. Koulutilojen varaaminen ja vuokraaminen on siirtynyt koulujen päätösvallasta tilahallinnolle, jossa ei ole alueellisten tarpeiden tuntemusta eikä tarvittavaa joustavuutta toiminnassa. Tilojen varaaminen edellyttää myös asiakkaaksi rekisteröitymistä yhteisön Y-tunnuksella tai henkilökohtaisesti virastoon toimitettavalla lomakkeelle. Koulujen liikuntatiloista osa on siirtynyt liikuntaviraston hoidettavaksi, jonka seurauksena muu kuin aktiiviseen seuratoimintaan ja seurojen jäsenyyteen perustuva liikuntaharrastus on vaikeutunut. Vaikka uusi kirjastolaki on tuonut kirjastoille velvoitteen edistää tiedon ja kulttuurin ohella aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa, on kirjastotilojen saamiselle kansalaisjärjestöjen ja poliittisiin keskustelutilaisuuksiin asetettu rajoituksia tai maksuja, jotka eivät kaikin osin sovi yhteen kirjastoille laissa asetettujen velvoitteiden kanssa. Asukastalojen verkoston laajentamisen tavoitteet eivät ole toteutuneet.

Esitämme, että kaupungin tilojen käyttöä, varaamista ja vuokraamista kehitetään niin, että keskeisenä lähtökohtana on asukkaiden harrastustoiminnan, kansalaistoiminnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistäminen. Tässä on syytä kiinnittää huomiota tilojen myös varausjärjestelmien helppokäyttöisyyteen ja toimivuuteen. Samalla esitämme, että lisätään maksuttomien tilojen käyttömahdollisuuksia etenkin lasten ja nuorten toiminnassa, alueellisessa asukastoiminnassa sekä pienten vähin varoin toimivien järjestöjen osalta. Lisäksi esitämme, että tilojen varausjärjestelmää kehitetään niin, että kouluilla on mahdollisuuksia vaikuttaa tilojen käyttöön alueellisen toiminnan tarpeisiin.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »