Toimeentulotuen saannin turvaaminen

Toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kelan hoidettavaksi ei ole toistaiseksi sujunut niin hyvin kuin on odotettu. Kelassa ei ole selvästikään ollut riittäviä resursseja ja valmiuksia toimeentulotuen hakemusten nopeaan käsittelyyn. Lisäksi Kelan joustamattomat käytännöt ovat johtaneet monet tukea tarvitsevat vähävaraiset vaikeaan tilanteeseen.

Esimerkiksi kun toimeentulotuen laskelmassa on ollut ns. ylijäämää vaikkapa 20 euroa, hakija on saanut kielteisen päätöksen eikä ole sen takia saanut maksusitoumusta välttämättömiin lääkkeisiin. Kuntien sosiaalityöntekijöitä on ohjeistettu, että hakijan on valitettava tällaisista Kelan päätöksistä, koska lääkkeet kuuluvat perustoimeentulotukeen. Valitusten käsittely vie kuitenkin usein paljon aikaa. Toimeentulotuen varassa eläville on tuottanut ongelmia myös se, että Kela vaatii tietyissä tapauksissa lääkekorvausten maksamiseen ensiksi kuittia lääkkeiden ostamisesta.

Toimeentulotuen perusosan siirryttyä Kelan hoidettavaksi, jäivät kuntiin ehkäisevä ja täydentävä harkinnanvarainen toimeentulotuki. Ohjeiden mukaan ennen kuin sitä voidaan myöntää, pitää hakijalla olla Kelan päätös perusosasta.  Käytännössä tämä on johtanut siihen, että harkinnanvaraista tukea tarvitsevaa ei voi auttaa heti, vaikka usein on kyse kiireellisen tuen tarpeesta kriisitilanteessa. Samaan aikaan muun muassa pitkäaikaistyöttömyys, köyhyys ja pakolaisuus lisäävät tuen tarvetta.

Esitämme, että Helsingin kaupunki pyrkii osaltaan vaikuttamaan Kelan toiminnan kehittämiseen niin, että toimeentulotuen perusosan myöntäminen sujuu nopeasti ja ilman tukea hakevien byrokraattista kierrättämistä luukulta toiselle. Toiseksi esitämme, että Helsingin omassa sosiaalityössä otetaan huomioon tarve lisätä resursseja ehkäisevään toimeentulotukeen ja auttaa myös niitä hakijoita, joille Kelan byrokraattiset käytännöt ovat aiheuttaneet ongelmia. Lisäksi esitämme, että vuoden 2018 talousarvion ja –suunnitelman valmistelussa ohjataan lisää määrärahoja ja sosiaalityöntekijöitä ehkäisevään, etsivään ja alueelliseen sosiaalityöhön. Tämä tarve koskee niin suomenkielistä, ruotsinkielistä kuin mahdollisuuksien mukaan muilla kielillä annettavia palveluja.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »