Terveyskeskuksen päivystystä ei saa ulkoistaa

Tämä esitys perusterveydenhuollon päivystysten järjestämisestä virka-ajan ulkopuolella pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä sisältää kovin vähän informaatiota.

Yhteiskäytön onnistuminen edellyttää yhteisiä kriteerejä, toimintamalleja ja hyvää yhteistyötä eri kuntien organisaatioiden välillä. Tässä esityksessä ei kerrota tarkemmin, miten ne on turvattu. Perusteluissa kerrotaan lähinnä siitä, miten laskutus ja asiakastietojen kirjaaminen tapahtuvat.

Pääkaupunkiseudun kuntien välillä on kuitenkin merkittäviä eroja perusterveydenhuollon palveluissa ja niiden järjestämisen tavoissa. Esimerkiksi Vantaa on ulkoistanut Peijaksen sairaalan päivystystoiminnan Attendo MedOnelle. Samalla MedOne sai määritellä päivystyksen kriteerit niin, että vastaanotolle pääsivät entistä harvemmat. Nyt Vantaa on supistamassa rajusti terveysasemaverkkoaan ja ilmeisesti Espoossa valmistellaan samaa.

Mitä tästä seuraa pääkaupunkiseudun yhteispäivystyksen kannalta? Onko vaara, että helsinkiläisten Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystykset ruuhkautuvat? Voiko Attendo MedOne työntää kiristetyillä kriteereillään potilaita muualle yksityisen bisneksen voittojen kasvattamiseksi? Vai aiotaanko Helsinkiin tuoda MedOnen toiminnassa Vantaalla omaksuttuja toimintamalleja, jotka ovat heikentäneet palvelujen saantia?

Kysynkin asiasta vastaavalta apulaiskaupunginjohtajalta, miten yhteispäivystyksen toteuttamisessa aiotaan turvata se, että helsinkiläisten palvelujen saanti ja laatu eivät heikkene?

Päivystysyhteistyötä koskeva hanke käynnistettiin osana pääkaupunkiseudun kuntien laajaa kunta- ja palvelurakennemuutosta koskevaa sopimusta, joka tehtiin kesällä 2007. Tuohon sopimukseen ei kuitenkaan sisältynyt mitään mainintaa palvelujen ulkoistamisesta, jollainen mahdollisuus on sisällytetty tämän päätösesityksen liitteen kohtaan kaksi. Tuota kohtaa kaksi voisi hyvällä tahdolla tulkita niin, että se koskee vain Vantaata, joka on ulkoistanut päivystyksensä, mutta kyseissä kohdassa ei ole mitään tällaista rajausta vain Vantaaseen. Siinä ei myöskään sanota mitään siitä, missä mahdolliset päätökset ulkoistamisesta voidaan tai pitää tehdä. Tässä puhutaan vain siitä, miten toimitaan ”kun” palvelujen tuottajana on yksityinen yritys.

Minusta valtuuston on syytä olla tässä asiassa tarkkana, koska asian valmistelussa on jo tullut selvästi esille, että isot yksityiset yritykset ovat jo selvästi pyrkineet vaikuttamaan niin, että päivystystoimintaa ulkoistettaisiin muuallakin kuin Vantaalla.

Siksi ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kuntien sopimusta toteutettaessa turvataan se, että Helsingin perusterveydenhuollon päivystystoimintaa ei ulkoisteta.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »