Telakkarannan asemakaava syytä palauttaa

Helsingissä on tuhottu paljon elävän kaupungin ja kulttuurihistorian kannalta tärkeitä alueita. Hietalahden Telakkaranta on viimeisiä merkittäviä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun teollisia alueita. Elmun toiminta ja Tall Ships Race ovat esimerkkejä siitä, millainen koko Helsingille tärkeä kaupunkikulttuurin keskus alue voi olla.

Alueen suunnittelua ovat kuitenkin hallinneet rakennusliike Skanskan ylimitoitetut rakentamistavoitteet. Kaavaesityksen mukaan alueen korkeimmat rakennukset olisivat yli 12-kerroksisia eli noin kaksi kertaa korkeampia kuin ympäristössä. Asuntoalueen rakennustehokkuus on yli kolminkertainen kaava-alueen muuhun rakentamiseen verrattuna.  Ylikorkea ja ahdas rakentaminen vie kortteleista lasten leikkitilat ja tuo meluongelmia Telakkakadulle. Se ei tuo ”lisää kaupunkia kaupunkiin” vaan uhkaa tuhota olemassa olevaa kaupunkikulttuuria, kuten Elmun toimintaa.   Oma lukunsa on suojellun puutyöpajan ja messinkivalimon päälle esitetty viiden lisäkerroksen rakentaminen. Sekä Ely-keskus että Museovirasto arvostelevat lausunnoissaan tätä ja esittävät vaihtoehtoja, jotka kunnioittavat rakennusperinnön suojelua ja vanhan telakka-alueen ominaispiirteitä. Tästä voi tulla hyvin kiistanalainen ennakkotapaus. Tuskin rakennussuojelulakia säädettäessä kukaan osasi edes kuvitella jonkun voivan olla niin röyhkeä, että ryhtyy ensin leikkaamaan kaavassa suojeltua rakennusta matalammaksi ja sitten rakentamaan sen päälle viisi kerrosta uutta.

Telakkarannan kaavaesitys on taas uusi esimerkki siitä, miten rakennusliikkeen päästäminen määrittelemään kaavoituksen tavoitteita johtaa muiden arvojen syrjäyttämiseen liikevoittojen tieltä. Ylimitoitetut rakentamistavoitteet ovat sikälikin kyseenalaisia, että Helsingissä on jo nyt Kalasataman ja Keski-Pasilan kaltaisia isoja hankkeita, joihin on vaikea löytää rahoitusta.   Esitän, että valtuusto palauttaa kaavaesityksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että madalletaan korkeaa rakentamista, turvataan suojellut rakennukset ja Elmun toiminta sekä vähennetään rakennusoikeutta.  

(Yrjö Hakanen valtuustossa 9.4.2014. Valtuusto torjui palautusesityksen äänin 79 – 2, tyhjää 1)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »