Talousarvioaloite 2010 budjettiin sosiaalipalveluista

Valtuutettu Yrjö Hakanen  valtuustossa 11.2.2009:

  Vuoden 2008 syksyllä alkaneen talouslaman oloissa on helsinkiläisten sosiaalisen turvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi varmistettava perustuslain 19 §:n mukaisen toimeentulon ja lakisääteisten palvelujen riittävät määrärahat vuodelle 2010 ja samoin vuosille 2011-2012 asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Tästä syytä esitämme, että lisätään sosiaaliviraston määrärahoja vuoden 2010 talousarvioon ja vuosien 2011-2012 taloussuunnitelman pohjaan:

  1. lasten päivähoitoon kaupungin omana toimintana (lähipäiväkodit), ryhmäkoon pienentämiseksi, korkean laadun turvaamiseksi ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi (myös sijaiset) 7 miljoonaa euroa
  2. lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi 10 miljoonaa euroa
  3. työttömyyden kasvaessa toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalisen muutostyön lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa
  4. päihdehuollon varhaiseen puuttumiseen ja perhekuntoutukseen sekä hoitotakuulain edellyttämien kuntoutus-, hoito- ja terapiapalveluihin 6 miljoonaa euroa
  5. vanhusten sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien kotikäyntien, kuntoutuspalvelujen ja vanhainkotihoidon lisäämiseksi kaupungin omana toimintana sekä omaishoidon lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa

Lisäksi esitämme, että sosiaaliviraston palvelustrategian mukaisesti turvataan asukaslähtöiset palvelut kaupungin omana toimintana siten, että ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lisätään. Lisäksi määritellään selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat (päivähoitopaikan saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulotuen käsittely, ikäihmisten palveluntarpeen kartoitus ja hoitotakuuajat muun muassa perheneuvolassa ja päihdehuollossa) sekä rakennetaan toimiva palautejärjestelmä.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »