Talousarvioaloite varhaiskasvatuksesta

Pienten lasten määrä on Helsingissä kasvanut ja kasvamassa. Päiväkotipaikkojen tarve on toistuvasti ylittänyt budjetissa arvioidun, vaikka määrärahoja on hieman lisätty. Tämä on johtanut siihen, että päiväkotien lapsiryhmät ovat liian suuria, tilat usein ahtaita eikä kaikille lapsille kyetä tarjoamaan päiväkotia lähipalveluna. Lisäksi tiukat käyttöastevaatimukset eivät ota riittävällä tavalla huomioon lasten ja työntekijöiden tilapäisiä poissaoloja.

Varhaiskasvatuksen laatu riippuu ennen muuta henkilöstön koulutuksesta ja riittävyydestä. Siksi esitämme, että Helsingissä otetaan lähtökohdaksi se, että jokaisessa lapsiryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinnon suorittanutta opettajaa. Lapsiryhmien tulee olla mahdollisimman pysyviä ja nykyistä pienempiä.

Esitämme, että vuoden 2016 talousarvion raamiin ja 2016-2018 taloussuunnitelman pohjaan lisätään 5 miljoonaa euroa kohdennettavaksi varhaiskasvatuksen kehittämiseen kaupungin omana toimintana, lapsiryhmien pienentämiseen, liian tiukkojen käyttöastevaatimusten lieventämiseen, alan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työntekijöiden määrän lisäämiseen ja perhepäivähoidon kehittämiseen.

Lisäksi esitämme, että investointiohjelmassa huomioidaan päiväkotien rakentamisen lisätarve ja että nämä palvelut toteutetaan rakennettaville uusille alueille etupainotteisesti.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »