Talousarvioaloite työntekijöiden palkoista

Kunta-alalle on tehty matalatasoiset valtakunnalliset työehtosopimukset. Ne tuovat useimmille työntekijöille vain 0,4 – 1,5 prosentin korotukset ja myöhemmin tuloksellisuuseristä riippuen vähän lisää. Käytännössä tämä tarkoittaa työntekijöiden palkkojen reaalista heikentymistä Helsingissä, jossa asuminen ja monet muut elinkustannukset nousevat usein muuta maata enemmän.Moniin kaupungin tehtäviin on vaikea saada työntekijöitä, koska tarjottu palkka ei riitä kattamaan kaikkia elinkustannuksia tai sillä on vaikea tulla toimeen. Kaupungin tarjoama palkka ei aina ole kilpailukykyinen yksityisen sektorin palkkoihin verrattuna. Eräissä tehtävissä jopa naapurikunnat maksavat parempaa palkkaa kuin Helsinki.

Kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisen tarvetta korostaa se, että kaupunki joutuu hakemaan lähivuosina aiempaa enemmän uusia työntekijöitä kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Palkkojen tason yleistä korottamista ei voi korvata myöskään palkitsemisjärjestelyillä, jotka koskevat parhaimmillaankin vain osaa työntekijöistä ja jotka on toteutettava kunkin viraston ja laitoksen budjetin puitteissa.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2011 ja taloussuunnitelman pohjaan 2011-2013 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen henkilöstöryhmien kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla esimerkiksi ns. Helsinki-lisällä.


(Allekirjoittajana 11 valtuutettua eri ryhmistä.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2023 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »