Talousarvioaloite työllisyyden hoidon turvaamisesta

Työttömyys on kasvanut Helsingin seudulla viime vuosina nopeasti. Tämä koskee myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä, vaikka tavoitteena on ollut ehkäistä etenkin nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömyyden kasvu koskee myös monia pitkälle koulutettuja työnhakijoita.

Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei ole kuitenkaan lisätty. Ne ovat olleet ennallaan jo usean vuoden ajan. Kaupunki ei ole myöskään lisännyt työpaikkoja omassa toiminnassaan, vaikka palvelujen tarpeet ovat muun muassa asukasmäärän ja kunnan velvoitteiden myötä lisääntyneet.

Kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien työmarkkinatuen kuntaosuuksien arvioidaan tänä vuonna ylittävän jo 65 miljoonan euron tason. Tällaisten ”sakkojen” maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on taloudellisesti järjetöntä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Pitkittyvällä työttömyydellä on myös monia muita kielteisiä vaikutuksia.

Esitämme, että talousarvion 2017 raamiin ja taloussuunnitelman 2017-2019 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen. Osan määrärahasta esitämme käytettäväksi nuorisotakuun toteuttamiseen kehittämällä uusia työllistymispolkuja ja palkkatuella työllistettyjen nuorten jatkotyöllistämiseen.  Lisäksi esitämme, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ja työllistämiseen tälle vuodelle esitettyä määrärahaa lisätään.

Kaupunginhallituksen tulee varautua myös maan hallituksen aluehallintouudistuksen yhteydessä työllistämispalvelujen siirtämiseen pääosin kaupungin vastuulle.

Samalla esitämme, että ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi kaupungin palveluihin ja luomalla kaupungille lisää kannattavaa liiketoimintaa, kuten rakennusliike, uusiutuvan energian tuotantoa ja tietotekniikan sovellusten kehittämistyötä.

– 2.3.2016

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »