Talousarvioaloite työllisyyden edistämisestä

Suomen ja euroalueen talouden taantuma näyttää syvenevän ja pitkittyvän. Tässä tilanteessa tarvitaan kaupungin aktiivisia toimia työllisyyden edistämiseksi ja erityisesti uusien työpaikkojen luomiseksi.

Kaupungin palveluissa on henkilöstön määrä vähennetty äärimmilleen suhteessa työtehtäviin. Tämä näkyy työntekijöiden uupumisena, sairauspoissaoloina ja useiden palvelujen saatavuuden ja laadun ongelmina. Palvelujen parantamisen ohella henkilöstön määrän lisäämisen tarvetta korostaa Helsingin asukasmäärän lisäys ja muun muassa lapsiperheiden, vanhusten ja maahanmuuttajien kasvava osuus.

Erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien työllistäminen on suuri haaste. Työttömyys ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys tulee sekä inhimillisesti että kaupungin kannalta kalliiksi. Helsinki on joutunut maksamaan jopa ns. sakkomaksuja Kelalle siitä, että ei ole järjestänyt tarpeeksi aktiivisesti työpaikkoja yli 500 päivää työttömänä olleille. Samaan aikaan osa kaupungin budjetissa työllisyyden hoitoon varaamista määrärahoista on jäänyt käyttämättä.

Julkisten palvelujen ohella rakentaminen, peruskorjaus, joukkoliikenne ja tietotekniikka ovat esimerkkejä aloista, joilla kaupunki voi kehittää työtä ja tuloja tuovaa kunnallista toimintaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014-2016 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi työpaikkojen luomiseen kaupungin omaan toimintaan ja työllisyyden hoitoon, tukityöllistämiseen, työllistämisjaksojen pidentämiseen sekä nuorten työllistämisen aloituspaikkojen ja vaikeasti työllistyvien työpaikkojen luomiseen.

Yrjö Hakanen + 11 valtuutettua eri ryhmistä

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »