Talousarvioaloite terveyspalveluista

 

Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä pitää varmistaa perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana ja lähipalveluna.

Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveystoimipisteverkkoa ei enää karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Lähiterveysasemaverkon laajentamiseen on tarvetta esimerkiksi Vuosaaressa ja muillakin alueilla mm. uusien suurten asuinalueiden rakentamisen myötä. Myöskään pitkäaikaissairaalan hoitopaikkoja ei enää vähennetä taloussuunnittelukaudella.

Hoitotakuun toteuttamiseksi lisätään terveyskeskuksen raamiin 15 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2010-2012 seuraavasti:
a. terveysasemille ensivastaanoton varmistamiseksi, omalääkärin ensiarvion jonojen lyhentämiseksi ja lääkäreiden vastuuväestöjen pienentämiseksi (henkilöstön lisäämiseen 3 miljoonaa euroa)
b. hammashoidon ja psykiatrian hoitoaikojen enimmäisaikojen, hyvän laadun ja asiakaspalvelun turvaamiseksi – henkilökuntaa lisätään (3 miljoonaa euroa) ja hoito toteutetaan terveyskeskuksen omana toimintana
c. HUS:n palvelujen ja kaupungin oman erikoissairaanhoidon resurssien lisäämiseen hoitotakuun velvoitteiden toteuttamiseksi HUS:n ja kaupungin omana toimintana; yhteispäivystykseen järjestämiseen; ja kriisiryhmien varmistamiseen (yhteensä 4 miljoonaa euroa)
d. kotisairaanhoidon henkilöstön lisäämiseksi – erityisesti monipuolisen kuntoutuksen vahvistamiseksi sekä ehkäisevän työotteen varmistamiseksi – ja kotilääkäritoiminnan laajentamiseen (yhteensä 3 miljoonaa euroa)
e. päihde- ja mielenterveyspalvelujen puutteiden korjaamiseen; huumehoidot, lasten ja nuorten psykiatriset tutkimukset ja hoidot (yhteensä 2 miljoonaa)

Lisäksi päätetään, että kaupunki ei kilpailuta yhtään terveysasemaa ja että ostopalvelujen lisäämisen sijasta kehitetään kaupungin omaa toimintaa, joka tulee edullisemmaksi ja mahdollistaa hoito- ja palvelukokonaisuuksien yhtenäisen ja pitkäjänteisen kehittämisen.

 

Kaupunginvaltuusto 25.2.2009

Yrjö Hakanen

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »