Talousarvioaloite terveyspalveluista

Uusi terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011. Laki edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä pitää turvata perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön peruspalvelujen järjestäminen lähipalveluperiaatteella pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisessä tulee turvata palvelujen saatavuus asuinalueilla kaikkialla kaupungissa. Se on tärkeää asukkaiden terveyserojen vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Esitämme, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti.

Terveyskeskusmaksu poistetaan vuoden 2013 alusta lukien, jolloin henkilöstöä voidaan kohdentaa enemmän asiakaspalveluun, neuvontaan ja välittömään hoitotyöhön,

Vanhusten pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen hoitopaikkoja ei vähennetä taloussuunnittelukaudella.

Hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi lisätään terveyspalvelujen raamiin 12 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2013-2015. Tämä koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluun pääsyä eri ikäryhmissä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita. HUS:n määrärahoja lisätään raamiin ja taloussuunnitelmaan 8 miljoonaa euroa.

Lisäksi esitämme päätettäväksi, että kaupunki ei kilpailuta terveysasemia ja ostopalvelujen lisäämisen sijasta kehitetään kaupungin omaa toimintaa. Tämä tulee edullisemmaksi ja mahdollistaa hoito- ja palvelukokonaisuuksien yhtenäisen ja pitkäjänteisen kehittämisen asiakaslähtöisesti.

Helsinki 14.3.2012
Yrjö Hakanen ja valtuutettuja muista ryhmistä

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »