Talousarvioaloite sosiaalipalveluista vuodelle 2011

Edelleen jatkuvan taloustaantuma korostaa helsinkiläisten sosiaalisen arkiturvallisuuden ja peruspalvelujen turvaamisen tarvetta ja syrjäytymisen ehkäisemistä varmistamalla perustuslain 19 §:n mukaisen toimeentulon ja lakisääteisten palvelujen riittävät, asukkaiden tarpeita vastaavat määrärahat vuodelle 2011ja vuosille 2012-2013.

Tästä syytä esitämme, että lisätään sosiaaliviraston määrärahoja vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman pohjaan:

a. lasten päivähoitoon kaupungin omana toimintana (lähipäiväkodit), ryhmäkoon pienentämiseksi, korkean laadun turvaamiseksi ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi (myös sijaiset) 5 miljoonaa euroa
b. lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, varhaisen tuen ja lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman toteuttamiseksi 10 miljoonaa euroa
c. työttömyyden kasvaessa toimeentulotuen, erityisesti harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen ja sosiaalisen muutostyön sekä nuorten työllistämisen lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa
d. päihdehuollon varhaiseen puuttumiseen ja perhekuntoutukseen sekä hoitotakuulain edellyttämien kuntoutus-, hoito- ja terapiapalveluihin 6 miljoonaa euroa
e. vanhusten sosiaalityön, asumispalvelujen, ehkäisevien kotikäyntien, kuntoutuspalvelujen ja vanhainkotihoidon lisäämiseksi kaupungin omana toimintana sekä omaishoidon lisäämiseksi 10 miljoonaa euroa

Lisäksi esitämme, että sosiaaliviraston palvelustrategian mukaisesti turvataan asukaslähtöiset palvelut pääsääntöisesti kaupungin omana toimintana siten, että ehkäisevää työotetta ja varhaista puuttumista lisätään. Samalla määritellään selkeät palvelulupaukset ja nopeat määräajat (päivähoitopaikan saaminen, lastensuojelun arviointi, toimeentulotuen käsittely, ikäihmisten palveluntarpeen kartoitus ja hoitotakuuajat muun muassa perheneuvolassa ja päihdehuollossa) sekä rakennetaan toimiva palautejärjestelmä. Palvelusetelijärjestelmän laajentamisen sijaan lisätään syrjäytyneiden ja yksinäisten helsinkiläisten palveluja ottaen huomioon lainsäädännön velvoitteet.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »