Talousarvioaloite sivistystoimen määrärahoista

Monipuolinen ja korkeatasoinen koulutus on Helsingin tärkeä voimavara. Opetus- ja sivistystoimen kehittämisessä on myös paljon haasteita. Tällaisia ovat esimerkiksi lähikouluverkon ylläpitäminen ja laajentaminen uusille alueille, ns. koulupudokkaiden määrän vähentäminen, erityisopetuksen resurssien turvaaminen, oppilashuollon palvelujen lisääminen, maahanmuuttajien suomen kielen opetus ja monikulttuurisuuden haasteet, pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen sekä lasten ja nuorten äänen kuuleminen.

Esitämme, että talousarvioon 2010 ja taloussuunnitelmaan 2010-2012:

 • turvataan riittävä määräraha niin, että kouluverkkoa ei supisteta ja että uusille rakennettaville alueille turvataan lähikoulut; samalla kehitetään koulutilojen monitoimikäyttöä yhteistyössä muun muassa nuorisotoimen kanssa

 • lisätään peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden resursseja erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelujen lisäämiseksi

 • lisätään Työväenopiston ja muita resursseja maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen lisäämiseksi ja sen kehittämiseksi, mm. pidemmillä ja useammantasoisilla kursseilla sekä kehittämällä myös erityisesti kotiäideille ja erilaisten harrastuspiirien toimintaan yhdistyvää kielen opetusta

 • lisätään tukea nuorisotoimelle siten, että alueelliset nuorisotilat – myös matalan kynnyksen paikat – voidaan säilyttää ja että nuorten autonomisia tilojen voidaan tukea

 • lisätään määräraha lapsi- ja nuorisoasiamiehen / -valtuutetun toimen ja toimiston perustamiseksi edistämään lasten ja nuorten äänen kuulumista päätöksentekoon sekä koordinoimaan hallintokuntien ja muiden lasten ja nuorten keskuudessa toimivien yhteisöjen yhteistyötä lapsia ja nuoria koskevien päätösten toteuttamisessa. Lisäksi selvitetään eri puolilla Suomea toteutettujen nuorisoparlamenttien ja nuorisovaltuustojen kokemusten pohjalta nuorten vaikutusmahdollisuuksien kehittämistä Helsingissä

   

  Kaupunginvaltuusto 25.2.2009

  valtuutettu Yrjö Hakanen

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »