Talousarvioaloite osallistuvasta budjetoinnista

Helsingin demokratiaryhmä on ehdottanut asukkaiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi useita toimia. Ryhmän ehdotuksiin kuuluvat muun muassa osallistuvan budjetoinnin kokeilut, alueellisen osallistumisen pilottihankkeet, kansanäänestyksen toimintamallin kehittely, kaupungin tietoaineiston avoin käytettävyys, osallistumisen opas, koulujen sähköisten palvelujen tarjoamat vaikutusmahdollisuudet, ns. demokratiatilat sekä kaupungin edustuksellisen demokratian mallin ja valtuuston roolin kehittäminen.

Monet ehdotuksista edellyttävät budjetissa osoitettuja resursseja. Toisaalta myös talousarvion valmistelua on syytä tarkastella demokratiatavoitteiden edistämisen kannalta.

Demokratiaryhmän loppuraportissa lähdetään siitä, että osallistuvaa demokratiaa on syytä kokeilla hankkeilla, jotka ovat riittävän laajoja kokonaisuuksia, joilla on merkitystä asukkaille ja joissa voidaan kehittää myös hallinnon sektorirajat ylittäviä kokonaisuuksia.

Esitämme, että talousarvion 2013 valmistelussa
– kehitetään valmistelun avoimuuden, osallistuvan demokratian ja osallistuvan budjetoinnin toimintamalleja
– turvataan talousarvioon riittävät määrärahat muun muassa alueellisiin pilottihankkeisiin, demokratiatiloihin, tietoaineistojen saattamiseen asukkaiden käyttöön ja muihin Demokratiaryhmän konkreettisiin ehdotuksiin
– tuodaan talousarvion osaksi osallistuvan budjetoinnin kokeilut, joille varataan määrärahat ja muut resurssit niiden aloittamiseksi vuonna 2013
– osoitetaan Helsingin demokratiatavoitteiden ja asukkaiden osallistumisen edistämiseen, erilaisten hankkeiden tiedottamiseen ja koordinoimiseen riittävät henkilöresurssit.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »