Talousarvioaloite opetustoimesta


Kaupunginvaltuustossa 12.3.2014

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää koulujen eriytymiskehitys ja vahvistaa lähikoulujen merkitystä. Ohjelma edellyttää nuorten koulutuksen lisäämistä ja oppilashuollon kehittämistä.
 
Koulutuksellinen eriarvoisuus, koulupudokkuus, ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkojen riittämättömyys, opinto-ohjauksen resurssien riittämättömyys sekä lähikoulujen vähentyminen ovat kuitenkin helsinkiläistä arkipäivää. Lapsiperheiden ongelmat näkyvät monin tavoin kouluissa. Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden opetus on iso haaste.

Helsinkiin rakennettaville uusille alueille tarvitaan uusia koulutiloja ja koulutilojen peruskorjaus, muun muassa homeongelmat, edellyttävät tuntuvaa lisäystä opetustoimen peruskorjaus- ja rakentamisrahoihin.

Esitämme, että talousarvion 2015 raamiin ja taloussuunnitelmaan 2015 – 2017 lisätään kolme miljoonaa euroa käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen, opinto-ohjaajien ja koulukuraattorien ja –psykologien määrän lisäämiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kieliopetukseen, opetusmateriaalien uudistamiseen sekä ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkojen lisäämiseen. Lisäksi esitämme 300 000 euroa opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteispiloteille nuorten iltapäiväliikunnan lisäämiseksi. Samalla ehdotamme investointi- ja rakentamisohjelmien määrärahojen lisäämistä koulutilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Yrjö Hakanen + 7 SDP:n ja VAS:n valtuutettua

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »