Talousarvioaloite opetustoimen resurssien lisäämiseksi

Oikeus koulutukseen on perusoikeus, jonka toteutuminen on perusopetuksen, lukion ja ammatillisen opetuksen osalta kuntien vastuulla. Se ei nyt toteudu yhdenvertaisesti. Valtuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää Helsingin koulujen eriytymiskehitys, vahvistaa lähikoulujen merkitystä, turvata jokaiselle nuorelle koulutus- ja työllistymispolku sekä edistää yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Koulujen eriytyminen on kuitenkin jatkunut, lähikouluperiaatteen sijaan korostetaan isoja kouluja, ammatillisen koulutuksen opetusresurssit ovat riittämättömiä, erityisopetukseen on liian vähän voimavaroja ja oppilashuollon resurssit oppilasta kohti ovat heikentyneet. Kasvavia haasteita liittyy muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien opetukseen. Helsingillä on vastuu myös saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämisestä.

Uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen vaatii lisää opettajia, opettajien osaamisen kehittämistä, tarpeeksi pieniä opetusryhmiä ja tarpeeksi työaikaa opetussuunnitelmatyöhön ja uusien oppimateriaalien kehittämiseen. Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisen lisäksi tarvitaan opettajille työaikaa niiden käyttöönottoon ja tukea niiden käytössä.

Helsingin asukasmäärän ja lasten määrän kasvaessa tarvitaan myös lisää koulutiloja. Investointien tarvetta lisää myös se, että Helsingissä on iso määrä korjausta odottavia homekouluja ja peruskorjattavia kouluja.

Esitämme, että talousarvion 2018 raamiin ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 pohjaan lisätään 10 miljoonaa euroa käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, koulukuraattorien ja -psykologien määrän lisäämiseen, kouluavustajien ja –ohjaajien palkkaamiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentavaan ja kieliopetukseen, digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä ammatillisen koulutuksen parantamiseen. Samalla varataan tarvittavat resurssit saamenkieliseen esiopetukseen sekä saamen kielen ja saamenkielisen perusopetuksen aloittamiseen.

Lisäksi esitämme 500 000 euroa lisättäväksi lähiliikunnan edistämiseen, mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen yhteistyönä järjestettävään nuorten iltapäiväliikuntaan.

Samalla ehdotamme investointi- ja rakentamisohjelmien määrärahoihin 10 miljoonaa euroa lisää koulutilojen peruskorjaamiseen ja rakentamiseen.

 

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »