Talousarvioaloite nuorisotyöstä

Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa on toteutettu osallistuvaa budjetointia entistä laajemmin. Tätä toimintaa on tärkeä kehittää niin, että se tapahtuu nuorten omista tarpeista ja johtaa myös konkreettisiin toimiin. Kyse ei pidä olla virkamiesvetoisesta tiedon keräämisestä eikä vain nuorten kuulemisesta, vaan nuorten oikeudesta osallistua päätöksentekoon.

RuutiBudjetin toimintamallien kehittämisen ohella haasteena on nuorisoasiainkeskuksen budjetin riittämättömyys. Määrärahat ovat pysyneet osapuilleen ennallaan eli reaalisesti ne ovat supistuneet. Näin siitä huolimatta, että nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet ovat kasvaneet. Lisäresursseja tarvitaan myös nuorten omaehtoisten projektien ja nuorisojärjestöjen tukemiseen sekä koulujen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön.

Nuorisotyön resursseja rajoittaa linjaus, jonka mukaan tilojen kokonaisneliömäärä ei saa kasvaa vaikka kaupunkiin rakennetaan uusia asuinalueita, tarvitaan uusia nuorisotiloja ja lisää nuorisotyöntekijöitä. Monet nuorten RuutiBudjetissa esille tulleet ehdotukset koskevatkin nuorisotilojen ja muiden nuorille avointen tilojen lisäämistä.

Esitämme, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2018 ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan kullekin vuodelle lisätään 1 miljoona euroa nuorisotyön ja nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitämme, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa myös nuorisotiloja ja koko nuorisotyötä koskeviin ratkaisuihin.

(Yrjö Hakasen aloitteen allekirjoitti 25 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »