Talousarvioaloite nuorisotiloista ja nuorisotyöstä

Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa on käynnistetty osallistuvaa budjetointia, RuutiBudjetti. Viime vuonna oman alueensa nuorisotyöstä päättämiseen osallistui yli 6 000 nuorta. Toimintamalli laajenee tänä vuonna 17 asuinalueelle ja tarkoitus on ulottaa se koko kaupunkiin.

Osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä on jouduttu vastaamaan moniin haasteisiin esimerkiksi sittä, miten laajasti ja monipuolisesti nuoret osallistuvat, nousevatko käsiteltävät asiat nuorten omista tarpeista, ja miten esille nousevista ideoista kehitetään konkreettisia esityksiä. Kyse ei ole virkamiesvetoisesta tiedon keräämisestä eikä vain nuorten kuulemisesta vaan nuorten oikeudesta päätöksentekoon.

RuutiBudjetin toimintamallien kehittämisen ohella haasteena on nuorisoasiainkeskuksen budjetin riittämättömyys. Määrärahat ovat pysyneet osapuilleen ennallaan tai kasvaneet vain nimellisesti eli reaalisesti ne ovat supistuneet. Näin siitä huolimatta, että nuorten määrä ja nuorisotyön tarpeet ovat kasvaneet. Lisäresursseja tarvitaan myös nuorten omaehtoisten projektien ja nuorisojärjestöjen tukemiseen sekä koulujen kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön.

Nuorisotyön resursseja rajoittaa linjaus, jonka mukaan tilojen kokonaisneliömäärä ei saa kasvaa vaikka kaupunkiin rakennetaan uusia asuinalueita ja uusia nuorisotiloja. Viikin ja Maunulan uusien nuorisotalojen sekä Pakilan nuorisotalon toiminnan jatkamisen ohella lisäresursseja tarvitaan nuorisotaloverkoston laajentamiseksi sekä Helsingin keskustassa että uusilla asuinalueilla.

Nuorisotyötä tehdään monella tavalla ja paljon yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Samalla nuorisotyölle tarvitaan myös lisää rahaa, työntekijöitä ja nuorisotiloja. Monet nuorten RuutiBudjetissa esille tulleet ehdotukset koskevatkin nuorisotilojen ja muiden nuorille avointen tilojen lisäämistä.

Esitämme, että nuorisoasiainkeskuksen talousarvion raamiin 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 pohjaan kullekin vuodelle lisätään 1 miljoona euroa nuorisotyön ja kattavan nuorisotaloverkoston kehittämiseen. Samalla esitämme, että nuorille avataan osallistuvassa budjetoinnissa lisää mahdollisuuksia vaikuttaa myös nuorisotiloja koskeviin ratkaisuihin sekä kaupungin muuhun toimintaan, esimerkiksi kouluihin, ja että nuorten osallistuvan budjetoinnin kokemuksia hyödynnetään muillakin aloilla kaupungin toiminnassa.

17.2.2016

Yrjö Hakanen + 13 muuta valtuutettua eri ryhmistä

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »