Talousarvioaloite koulujen resurssien lisäämiseksi

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmassa on asetettu tavoitteeksi pysäyttää koulujen eriytymiskehitys, vahvistaa lähikoulujen merkitystä, turvata jokaiselle nuorelle koulutus- ja työllistymispolku sekä edistää yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Koulujen eriytyminen on kuitenkin jatkunut, monet lähikoulut ovat uhattuna, ammatillisen koulutuksen paikkoja on liian vähän, erityisopetukseen on liian vähän voimavaroja ja oppilashuollon resurssit oppilasta kohti ovat heikentyneet. Kasvavia haasteita liittyy muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien opetukseen.

Tietotekniikan tehokas käyttäminen vaatii lisäresursseja laitehankintoihin ja henkilökunnan opastamiseen, kouluttamiseen sekä sähköisten oppimateriaalien kehittämiseen ja käyttöönottoon. Uudet laitteet tarvitsevat riittävän nopean sisäisen verkon ja ohjelmistot asennus- ja päivitystyötä.

Helsingin asukasmäärän ja lasten määrän kasvaessa tarvitaan myös lisää koulutiloja. Investointien tarvetta lisää myös se, että Helsingissä on iso määrä korjausta odottavia homekouluja ja peruskorjattavia kouluja.

Esitämme, että talousarvion 2016 raamiin ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 pohjaan lisätään 8 miljoonaa euroa käytettäväksi lähikoulujen turvaamiseen, opinto-ohjaajien ja koulukuraattorien sekä koulupsykologien määrän lisäämiseen, kouluavustajien palkkaamiseen, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmentavaan ja kieliopetukseen, opetusmateriaalien ja välineiden hankintoihin, digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä ammatillisen koulutuksen parantamiseen.

Tästä lisäyksestä 250 000 euroa esitämme käytettäväksi valmistavan luokan resurssointiin niin, että sen aikana ehditään perehtyä lapsen aiempiin oppimistapoihin,  -tuloksiin ja –kulttuuriin sekä samalla vahvistamaan suomen kielen oppimista. Tarvittaessa osa valmistavista luokista voisi olla kaksivuotisia.

Lisäksi esitämme 500 000 euroa lisättäväksi lähiliikunnan edistämiseen, mm. opetus-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteispiloteille nuorten iltapäiväliikunnan lisäämiseksi.

Samalla ehdotamme investointi- ja rakentamisohjelmien määrärahojen lisäämistä koulutilojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.

– 2.3.2016

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »