Talousarvioaloite kirjasto- ja kulttuuritoimesta

Keskustakirjaston valmistuessa uhkaa lähikirjastoja palvelujen heikentyminen, ellei kaupunginkirjaston määrärahojen tasoa nosteta. Lähikirjastojen riittävien henkilöstö- ja muiden resurssien turvaamiseksi tarvitaan lisää määrärahoja.

Uusien alueiden rakentaminen nostaa lisäksi tarpeita laajentaa lähikirjastojen verkostoa tulevina vuosina, esimerkiksi Kalasatamaan, Kuninkaantammeen ja Mellunmäkeen. Lisäksi Jätkäsaaren ja Myllypuron palveluja on laajennettava niin, että alueille saadaan kunnolliset lähikirjastot.

Keskustakirjaston valmistuessa kaupunginkirjaston vuokrakulut kasvavat merkittävästi. Pienemmässä määrin kuluja on jo lisännyt Maunula-talon valmistuminen. Tämä tulee ottaa huomioon niin, että kaupunginkirjaston saa vuokrakuluihin tilamäärän kasvua vastaavan lisäyksen niin, että yhtään lähikirjastoa ei lopeteta.

Lisäksi esitämme, että kaupunginkirjastoon palkataan lisää henkilökuntaa, lisätään aineistohankintoja ja kehitetään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa kirjastotilojen käytössä. Asukkaiden osallistumiseen ja osallistuvaan budjetointiin nojaava Maunulan toimintamalli on syytä laajentaa muuallekin.

Esitämme kaupunginkirjastolle lisää 1 miljoona euroa 2018 budjetin raamiin ja taloussuunnitelmassa 1 miljoona euroa vuosille 2018-2020.

Samalla ehdotamme osallistuvan budjetoinnin kokeilua kulttuuriasiainkeskuksessa mm. alueellisilla kulttuuritaloilla ja lisäresursseja asukaslähtöiseen osallistuvaan kulttuurityöhön. Esitämme, että nostetaan kaupungin taiteilija-apurahan saajien määrä nykyisestä noin 60 taiteilijasta sataan. Lisäksi ehdotamme taiteilijaresidenttitoiminnan jatkamista.

Näihin ja muihin kulttuuritoimen määrärahoihin esitämme yhteensä 1 miljoonan euron lisäystä 2018 budjetin raamiin ja kullekin vuodelle taloussuunnitelmassa 2018-2020.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »