Talousarvioaloite kirjasto- ja kulttuurimäärärahoista

Kaupunginvaltuusto on useassa yhteydessä korostanut lähikirjastojen riittävien resurssien turvaamista. Keskustakirjaston valmistuessa uhkaa lähikirjastoja palvelujen heikentyminen, ellei kaupunginkirjaston määrärahojen tasoa nosteta. Lisäksi uusien alueiden rakentaminen nostaa tarpeita laajentaa lähikirjastojen verkostoa tulevina vuosina, esimerkiksi Kalasatamaan, Kuninkaantammeen ja Mellunmäkeen, sekä laajentaa Jätkäsaaren ja Myllypuron palveluja.

Keskustakirjaston valmistuessa kaupunginkirjaston vuokrakulut kasvavat merkittävästi. Pienemmässä määrin kuluja lisää myös Maunula-talon valmistuminen. Tämä tulee ottaa huomioon niin, että kaupunginkirjaston saa vuokrakuluihin tilamäärän kasvua vastaavan lisäyksen niin, että yhtään lähikirjastoa ei lopeteta. Lisäksi esitämme, että kaupunginkirjastoon palkataan lisää henkilökuntaa, lisätään aineistohankintoja ja kehitetään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa muun muassa kirjastotilojen käytössä.  Asukkaiden osallistumiseen ja osallistuvaan budjetointiin nojaavan hallinnon kehittäminen Maunula-taloon voi tarjota toimintamallia laajemminkin kirjastoille ja hallintokuntien rajat ylittävälle yhteistyölle.

Esitämme kaupunginkirjastolle lisää 1 miljoona euroa 2017 budjetin raamiin ja taloussuunnitelmassa 1 miljoona euroa vuosille 2017-2018 ja 2 miljoonaa vuodelle 2019.

Samalla ehdotamme osallistuvan budjetoinnin kokeilua kulttuuriasiainkeskuksessa ja lisäresursseja asukaslähtöiseen osallistuvaan kulttuurityöhön. Esitämme, että osallistuvan budjetoinnin menetelmää kokeillaan alueellisen kulttuurityön kehittämisessä ja kaupunkikulttuurin avustusten jakamisessa. Lisäksi nostetaan kaupungin taiteilija-apurahan (3 500 €) saajien määrä nykyisestä noin 60 taiteilijasta sataan.

Näihin ja muihin kulttuuritoimen määrärahoihin esitämme yhteensä 1 miljoonan euron lisäystä 2017 budjetin raamiin ja kullekin vuodelle taloussuunnitelmassa 2017-2019.

– 2.3.2016

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »