Talousarvioaloite kaupungin työntekijöiden palkoista

Yrjö Hakanen jätti 25.2.2009 kaupunginvaltuustossa talousarvioaloitteen, jossa esitetään 30 miljoonaa euroa kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi.

 

 

 

Asuminen ja muut elinkustannukset ovat Helsingissä selvästi korkeammat kuin muualla maassa. Moniin kaupungin tehtäviin on vaikea saada työntekijöitä, koska tarjottu palkka ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja tai sillä on vaikea tulla toimeen. Monissa tehtävissä kaupungin tarjoama palkka ei ole kilpailukykyinen yksityisen sektorin palkkoihin verrattuna. Lisäksi eräissä tehtävissä myös naapurikunnat maksavat parempaa palkkaa kuin Helsinki. Esimerkiksi Espoo on maksanut jo muutamana vuonna kunta-alan työehtosopimuksen päälle prosentin verran.

 

Helsingin kaupungin palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisen tarvetta korostaa se, että kaupunki joutuu hakemaan lähivuosina aiempaa enemmän uusia työntekijöitä kun ns. suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Jos palkkojen jälkeenjääneisyyttä ei korjata, jäävät myös kaupungin rekrytointikampanjat suurelta osin tyhjän päälle. Palkkojen tason yleistä korottamista ei voi korvata myöskään palkitsemisjärjestelyillä, jotka koskevat parhaimmillaankin vain osaa työntekijöistä ja jotka on toteutettava kunkin viraston ja laitoksen budjetin puitteissa.

 

Esitämme, että talousarvion raamiin 2010 ja taloussuunnitelman pohjaan 2010-2012 lisätään 30 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen henkilöstöryhmien kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla ns. Helsinki-lisällä.

 

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »