Talousarvioaloite joukkoliikenteestä ja kevyestä liikenteestä

Helsingin kaupungin tariffituki on olennaisen tärkeää Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän rahoitukselle. On kohtuullista, että Helsingin kaupungin päättäjät tietävät puolestaan tariffituesta päättäessään, miten HSL aikoo tukea käyttää – muun muassa helsinkiläisten lippujen hinnat seuraavalle vuodelle ja suunnitelmat kaupungin sisäisen joukkoliikenteen osalta.


Joukkoliikenteen edistäminen edellyttää määrätietoista panostamista lippujen hintojen alentamiseen ja palvelujen laatuun. Helsingin tulee pitää huolta siitä, että HSL:n lippujen hinnat eivät kohtele eri osissa Helsinkiä asuvia eriarvoisesti ja että kaupungin sisäisen joukkoliikenteen vuoroja lisätään.

Joukkoliikenteen kehittäminen vaatii lähivuosina huomattavia investointeja. Länsimetron ja Jokeri 2 –linjan rakentamisen ohella on tarpeen vauhdittaa Raide-Jokerin toteuttamista. On syytä selvittää pikaraitiotieyhteyden rakentaminen Herttoniemen metroasemalta Laajasaloon ja Kruunuvuorenrantaan vaihtoehtona Kruunuvuoren selän siltahankkeelle. Resursseja tarvitaan myös raitiolinjaverkon laajentamiseen. Liikenneväylien kehittämisessä ja uusien alueiden rakentamisessa tulee huolehtia kevyen liikenteen väylistä niin, että kävelijät ja pyöräilijät eivät joudu keskenään kilpaileviin tilanteisiin.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2011 raamiin ja taloussuunnitelman 2011-2013 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa joukkoliikenteen tariffitukeen lippujen hintojen alentamiseksi. Esitämme, että talousarvioon liittyvään investointiohjelmaan 2011-2015 varataan määrärahat Raide-Jokerin rakentamisen aloittamiseen, raitiolinjan 9 jatkamiseen ja pikaraitioyhteyden suunnitteluun Herttoniemen metroasemalta Kruunuvuorenrantaan.

Lisäksi esitämme, että investointiohjelmaan varataan tarvittavat määrärahat kävelykeskustan toteuttamiseen ja kevyen liikenteen väylien lisäämiseen.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »