Talousarvioaloite joukkoliikenteen edistämisestä

Joukkoliikenteen käyttö on uusimpien tilastojen mukaan kääntynyt lievään nousuun. Tähän ovat todennäköisesti vaikuttaneet sekä talouden taantuma että tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Joukkoliikenteen osuus on kuitenkin edelleen pieni poikittaisessa liikenteessä ja sitä on tarvetta lisätä myös muilla suunnilla.

 

 

Joukkoliikenteen suosion, kilpailukyvyn ja palvelujen laadun parantaminen edellyttää määrätietoista panostamista lippujen hintojen alentamiseen ja tariffitukeen. Helsingin tulee pitää huolta siitä, että HKL:n toiminnan siirtäminen uuteen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kuntayhtymään ei johda lippujen hintojen nousuun eikä kaupungin sisäisen liikenteen vuorojen karsimiseen.

Joukkoliikenteen kehittäminen vaatii lähivuosina huomattavaa lisäpanostusta investointeihin. Länsimetron ja Jokeri 2 –linjan rakentamisen ohella on tarvetta vauhdittaa useita uusia raideliikenteen hankkeita. Poikittaisen joukkoliikenteen kehittämiseksi on syytä nopeuttaa Raide-Jokerin toteuttamista. On syytä selvittää pikaraitiotieyhteyden rakentaminen Herttoniemen metroasemalta Laajasaloon ja Kruunuvuorenrantaan. Resursseja tarvitaan myös raitiolinjojen laajentamiseen, mm. linjan 9 jatkamiseen.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että talousarvion 2010 raamiin ja taloussuunnitelman 2010-2012 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa joukkoliikenteen tariffitukeen lippujen hintojen alentamiseksi. Esitämme, että talousarvioon liittyvään investointiohjelmaan 2010-2014 varataan määrärahat Raide-Jokerin rakentamisen aloittamiseen, raitiolinjan 9 jatkamiseen ja pikaraitioyhteyden suunnitteluun Herttoniemen metroasemalta Kruunuvuorenrantaan. Lisäksi esitämme, että investointiohjelmaan varataan tarvittavat määrärahat kävelykeskustan toteuttamiseen ja kevyen liikenteen väylien lisäämiseen.

 

Kaupunginvaltuusto 25.2.2009

Yrjö Hakanen

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »