Talousarvioaloite henkilöstön asemasta

Henkilöstön riittävä määrä, hyvinvointi ja osallistuminen on ratkaisevan tärkeää Helsingin palvelujen ja muun toiminnan kehittämisessä.

Kaupungilla on jo ollut vaikeuksia saada työntekijöitä tehtäviin, joissa palkat ovat jääneet selvästi jälkeen muun muassa vuokrien noususta. Samaan aikaan suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen lisää tarvetta rekrytoida uusia työntekijöitä. Myös palvelujen tarpeiden kasvu muun muassa Helsingin asukasmäärän lisääntyessä antaa aihetta palkata lisää työntekijöitä.

Monien palvelujen kehitys ja vaikuttavuus riippuu paljon työntekijöiden mahdollisuuksista osallistua töiden suunnitteluun ja tehdä yhteistyötä oman yksikön, usein myös viraston puitteita laajemmin. Tämä edellyttää riittävää henkilöstön määrää, jotta työntekijöillä on aikaa kehittää työtä.

Esitämme, että talousarvion 2016 raamiin ja taloussuunnitelman 2016-2018 pohjaan lisätään 20 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla tavalla.

Samalla esitämme, että talousarviossa luovutaan lähinnä menojen karsimiseen ja henkilöstön kuormituksen lisäämiseen johtaneista yksipuolisista tuottavuustavoitteista. Esitämme, että tuottavuuden sijasta asetetaan yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja palvelujen käyttäjiä kuullen tavoitteet, jotka koskevat palvelujen vaikuttavuuden lisäämistä.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »