Talousarvioaloite Helsingin Energiasta

Helsingin Energian liikevaihdon kehitys oli viime vuonna ennakoitua parempi. Myös liikeylijäämän ennustetaan olevan talousarviossa esitettyä parempi. Ylijäämä ennen varauksia on kaupungin talouden seurantaraportin 4/2012 mukaan yli 205 miljoonaa euroa. HelEn on tuottanut merkittävää ylijäämää jo monien vuosien ajan. On perusteltua ottaa tulos ainakin osittain huomioon kaupunkikonsernin talousarvion tuloja arvioitaessa.

Helsingin Energialla on edessä normaalien perusparannusinvestointien ja kaukolämpöverkostojen laajentamisen lisäksi edessä isoja investointeja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Nämä HelEnin kehitysohjelman toteuttamiseen liittyvät investoinnit maksavat pidemmällä aikavälillä itsensä takaisin.

Valtioneuvosto on valmistelemassa kuntien liikelaitoksia ja niiden yhtiöittämistä koskevaa uutta lainsäädäntöä. Siihen liittyy monia vielä avoimia ja ongelmallisia tulkintakysymyksiä. Helsingin kaupungin etu ei ole Helsingin Energian yhtiöittäminen, joka siirtäisi osan HelEnin tuloksesta verotuksen kautta valtiolle ja heikentäisi kaupunginvaltuuston asemaa HelEnin toiminnan ohjaamisessa. 

Esitämme, että Helsingin Energian ylijäämästä kirjataan tässä vaiheessa kaupungin talousarvion käyttötalouden tulopuolelle 100 miljoonaa euroa. Samalla esitämme, että talousarviossa 2014, taloussuunnitelmassa ja investointisuunnitelmassa linjataan HelEnin investointien rahoittaminen pääasiassa pitkäaikaisin lainoin. Talousarvion yhteydessä ei ole syytä ottaa kantaa HelEnin yhtiöittämisen puolesta. Lisäksi esitämme, että selvitetään mahdollisuudet uudistaa HelEnin kuluttajahintojen määräytymistä siten, että se suosii energian säästämistä ja että välttämättömin peruskulutus hinnoitellaan muuta kulutusta edullisemmin.

Yrjö Hakanen

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »