Talousarvioaloite energiataloudesta

Helsingin kaupungin energialinjauksissa on asetettu tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin energiatuotannosta ja vähentää kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

 

Helsingin Energian omassa tuotannossa uusiutuvan energian osuus on nykyisin vain muutamia prosentteja ja vain noin 6 – 7 prosenttia sen kaikista sähkön hankinnoista. Energialinjausten käsittelyn yhteydessä nousi kaupunginvaltuustossa esille useita mahdollisuuksia korvata kivihiilen käyttöä uusiutuvalla energialla.

Tiedot ilmastonmuutoksen nopeutumisesta, esitykset päästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta YK:n ja EU:n tasolla sekä nykyiseen päästökauppaan kohdistuva voimistuva kritiikki korostavat tarvetta edetä myös Helsingin Energian toimissa päästöjen vähentämiseksi.

Tarvetta lisätä huomattavasti uusiutuvan energian osuutta Helsingin Energian omassa tuotannossa ei voi eikä pidä yrittää kiertää lisäämällä ydinsähköä tai korvaamalla Helsingin Energian sähkön ja lämmön yhteistuotantoa hankkimalla lämpöä uudesta ydinvoimalasta. Helsingin tulee investoida ydinvoiman lisärakentamisen sijasta oman energialaitoksensa tuotannon ekologiseen rakennemuutokseen.

Ehdotamme, että talousarviossa 2010 ja siihen liittyvässä taloussuunnitelmassa 2010-2012 ja investointiohjelmassa 2010-2014 päätetään:

  • valmistella valtuustolle esitys nykyisten Hanasaaren ja / tai Salmisaaren voimalan pölypolttokattilan muuttamisesta leijukerroskattilaksi niin, että kivihiilen käyttöä voidaan korvata kotimaisella biomassalla

  • valmistella valtuustolle esitykset Helsingin Energian oman tuulivoimapuiston rakentamisesta sopivalle paikalle ulkomerellä niin, että ei pilata rannikon tai saariston tärkeitä luontoarvoja

  • valmistella valtuustolle esitys biokaasulaitoksen perustamisesta, joka valmistaa kotimaisista uusiutuvista biomassoista ja biojätteistä biokaasua tai muuta biopolttoainetta mm. pääkaupunkiseudun bussiliikenteen käyttöön

  • valmistella valtuustolle esitykset muista mahdollisuuksista uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi, kuten lämpöpumput ja aurinkoenergian hyödyntäminen.

  • kohtuullistaa Helsingin Energian kotitalouksilta sähkön ja lämmön välttämättömästä peruskulutuksesta perimiä maksuja irrottamalla niiden määräytyminen markkinaehtoisista tukkuhinnoista, jotka perustuvat muun muassa sähköpörssin spekulatiivisiin ylihintoihin

  • säilyttää Helsingin Energia kaupungin liikelaitoksena ja siirtää sen oman toiminnan kehittämisen jälkeen jäljelle jäävistä voittovaroista lisää rahoitusta kaupungin muihin peruspalveluihin.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »