Talousarvioaloite 2018 budjettiin terveyspalveluista

Terveydenhuoltolaki edellyttää kiireettömien terveyspalvelujen järjestämistä määräajassa ja miniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin sekä katkeamattomien hoitoketjujen turvaamista yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Terveyden eriarvoistuminen ehkäisemiseksi ja hoitotakuun toteuttamiseksi Helsingissä on turvattava perusterveydenhuollon, hammashoidon ja mielenterveystyön palvelujen järjestäminen lähipalveluperiaatteella kaupungin omana toimintana siten, että sosiaali- ja terveystoimen kokonaisuudessa turvataan asiakaspalvelun saatavuus asuinalueilla kaikkialla kaupungissa. Tavoitteena on asukkaiden terveyserojen vähentäminen ja syrjäytymisen estäminen ottaen huomioon 2015 ja 2017 voimaan astuneet uuden sosiaalihuoltolain ja päivystysasetuksen vaatimukset.

Hoitotakuun tarkoittaman kiireettömän hoidon pääsyn määräaikojen toteuttamiseksi lisätään sosiaali- ja terveyspalvelujen raamiin kymmenen (10) miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2018-2020. Tämä koskee myös päihde- ja mielenterveyspalveluun pääsyä eri ikäryhmissä, erityisesti lasten ja nuorten tarpeita. 

Tämä edellyttää sitä, että terveysasema-, hammashoitola- ja mielenterveys- päihde ja sosiaalipalvelujen toimipisteverkkoa ei karsita vaan vahvistetaan palvelujen alueellista kattavuutta ja saatavuutta asukkaiden tarpeiden mukaisesti, johon sisältyvät myös nykyisen lain edellyttämät sosiaalityön ja –ohjauksen palvelut .

Tällöin 1 % tilojen vähentämissuunnitelma perutaan, jolloin palveluverkkosuunnitelma ja talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2018-2026 tarkistetaan asukasmäärän ja palvelutarpeiden kasvua vastaavasti etupainotteiseksi.

Lisäys 10 000 000 euroa

Yrjö Hakanen + 6 valtuutettua eri ryhmistä

 

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »