Stadionin perusparannuksen lisärahoitus

Stadionin perusparannuksen kustannusten nousulle on esitetty sinänsä järkeenkäypiä syitä. Mutta ei tässä päätösehdotuksessa, jossa hinnan nousua ei perustella tai selitetä mitenkään.

Salassa pidettäväksi merkityistä liitteistä ilmenevien tietojen perusteella lisärahoitustarvetta selittää osittain alakanttiin tehty arvio Stadionin katsomon nykyisen katoksen kantavien pilareiden vahvistamisen tarpeesta. Hienon näköinenhän Stadionista ja sen katoksista on näin tulossa. Olisi kuitenkin hyvä kuulla apulaiskaupunginjohtajalta, käytiinkö kansainvälisten jalkapallo-ottelujen järjestäjätahojen tai ministeriön kanssa neuvotteluja siitä, miten ehdottomia esitykset pylväiden vähentämisestä olivat?

Toinen hintaa nostava tekijä on tarjoushintaindeksin kohoaminen. Tämä viittaa rakennusmarkkinoiden ylikuumenemiseen. Varmaan on paikoin pulaa joistain resursseista, kuten liiteaineistossa todetaan. Mutta todennäköisesti urakoitsijat käyttävät tilannetta myös hyväkseen ja vedättävät hintoja ylöspäin.

Lopuksi kysymys esitetyn lisärahoituksen suhteesta kaupungininvestointiohjelmaan ja investointikattoon: Päätösesityksen mukaan rahoitus on tarkoitus kattaa urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista myönnettävällä lainalla. Vaikuttaako tämä mahdollisuuksiin rahoittaa muita liikuntapaikkoja tai ulkoilualueiden hankkeita? Lasketaanko tämä lisärahoitus investointikattoon kuuluvaksi vai sen ulkopuolelle?

 

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »