Sataman landlord-toimintaa ei ole pakko yhtiöittää

Tätä esitystä Helsingin Sataman yhtiöittämisestä perustellaan samoilla argumenteilla kuntalaista kuin Helsingin Energian yhtiöittämistä.

Tässäkin on kyse hyvin kannattavasta liiketoiminnasta. Noin 90 miljoonan liikevaihdolla tehtiin viime vuonna tulosta 25 miljoonaa.

Helsingin Sataman toiminnasta ylivoimaisesti suurimman osan muodostaa ns. landlord-toiminta. Se tarkoittaa, että satama hallinnoi satama-alueita, vastaa teknisten ja liikennejärjestelmien ylläpidosta sekä vuokraa satamaan liittyviä yritysalueita. Tavarankäsittelystä ja suurimmalta osin myös matkustajaliikenteen palveluista vastaavat yksityiset satamaoperaattorit, varustamot ja muut yritykset.

Landlord-toiminta perustuu ns. luonnolliseen monopoliin. Laissa mainitaan eräänä poikkeuksena yhtiöittämisvelvoitteeseen juuri luonnolliset monopolit ja niihin välittömästi liittyvien palvelujen tuottaminen. Tällä perusteella satamaa ei ole siis pakko yhtiöittää.

Helsingin satama on Suomen pääsatama, ulkomaanyhteyksille jopa elintärkeä. Voi kysyä, eikö sillä ole myös tärkeä merkitys huoltovarmuudelle, jonka turvaamiseen liittyvää toimintaa ei lain mukaan myöskään ole pakko yhtiöittää. Kyse on ennen muuta ideologisesta valinnasta, josta valitettavasti muitakin esimerkkejä, kuten esitykset Palmian jakamisesta ja yhtiöittämisestä.
Kun satama on kunnallinen liikelaitos, voidaan sen kehittämisessä ottaa kunnan kokonaisetu paremmin huomioon kuin yhtiössä, jossa korostuu liikevoiton tekeminen. Tällä voi olla merkitystä myös kaupunkisuunnittelulle, esimerkiksi siihen miten arvioidaan sataman eri ratkaisujen vaikutuksia autoliikenteen paineisiin asuinalueille tai ympäristön kannalta.

Sataman yhtiöittäminen on esimerkiksi KotkaHaminassa johtanut siihen, että sen hankinnat eivät ole julkisia. Vaikka Helsingin Satama pysyisi yhtiöittämisestä huolimatta hankintayksikkönä, ei täälläkään ole itsestään selvää noudattaako se erityisalojen hankintalakia kaikkien hankintojen julkisuuden ja raja-arvot ylittävien hankintojen kilpailuttamisen osalta. Tämä voi muuttaa myös sataman merkitystä Helsingin alueen talouden ja työllisyyden kannalta.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että valtuusto hylkää esityksen Helsingin Sataman yhtiöittämisestä ja kehottaa valmistelemaan uuden esityksen, jossa ns. landlord-toiminta säilyy kunnan liikelaitoksena.

(Hylkäysesitystä kannatti valtuutettu Kantola, valtuusto hyväksyi kuitenkin yhtiöittämisen sellaisenaan äänin 71 – 4, tyhjää 4.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »