Ryhmäpuheenvuoro valtuuston strategiaseminaarissa

Yrjö Hakanen

Ryhmäpuheenvuoro valtuuston strategiaseminaarissa 
 

Valtuustokauden 2009-12 kuusi keskeistä tavoitetta 

 • Palvelujen asukaslähtöisyys, josta täällä on paljon puhuttu, edellyttää ennen muuta, että palvelut resursoidaan asukkaiden tarpeiden mukaan ja lopetetaan palvelujen alibudjetoiminen. Näin ehkäistään syrjäytymistä ja eriarvoistumista.
 • Henkilöstön palkkoihin tarvitaan tasokorotus. Tämä on tärkeää myös henkilöstön saannin turvaamiseksi kun ns. suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle.
 • Kaupungin tontinvuokrien ja sisäisten vuokrien määräytymisperusteet on muutettava kohtuullisiksi. Asumisen korkea hinta vaikeuttaa sekä asukkaiden että kaupungin kehitystä.
 • Vahvistetaan kaupungin omaa palvelutoimintaa. Ei lisätä kilpailuttamista, yhtiöittämistä eikä ulkoistamista.
 • Energiatuotannon ja liikenteen ekologinen rakennemuutos. Tämän tulee koskea myös Helsingin Energian omaa tuotantoa.
 • Demokratia otettava mukaan kaupungin visioon; asukkaiden tulee olla subjekteja myös päätöksenteossa. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen; vaaleilla valittava seutuvaltuusto ja lähidemokratia nykyisen kunnanvaltuuston lisäksi. Ei Suur-Helsinkiä. Kokemukset osoittavat, että keskittäminen suuriin yksiköihin ei yleensä tuo lisää tehokkuutta, mutta sen sijaan se kyllä kaventaa demokratiaa.

 

Mitkä johtopäätökset on syytä tehdä kaupungin talouden osalta? 

 • Valtiolla ja kunnilla on nykyisessä talouskriisissa ratkaiseva merkitys työpaikkojen luomisessa. Kaupunki voi elvyttää ja kaupungin kannattaa elvyttää, torjua työttömyyttä. Kaupungin kassavarat ja ylijäämät otettava käyttöön! (vrt. Helsingin talouden raportti 4/2008: kassatalletukset 981 milj €, ylijäämä 2008 ennusteen mukaan 251,5 milj €; omavaraisuus ja velanottokyky hyvä).
 • 2000-luvun hyvistä tuloksista on siirretty ”huonojen päivien varalle” toimintapääomaan ja kirjattu edellisten tilikausien ylijäämään yhteensä noin miljardi euroa.
 • Valtuustoryhmien tulee yhdessä vaikuttaa kuntien rahoituksen vahvistamiseen:  valtionosuuksien lisäämiseksi ja pääomatulojen saattamiseksi kunnallisverotuksen piiriin.

 

Strategiaohjelman jatkovalmistelusta 

 • Tässä taloustilanteessa ei pidä tehdä neljän vuoden tiukkoja sitoumuksia. Ei raamipakkopaitaa: palvelujen rahoitusta ei pidä rajata vain verotuloihin, kuten valtuuston strategiaohjelman luonnoksessa esitetään.
 • Lautakuntien, johtokuntien ja henkilöstön kuuleminen strategiaohjelman valmistelussa ennen strategian käsittelyä kaupunginhallituksessa ja päättämistä valtuustossa.
 • Strategiaohjelman ohella ja sen täsmentämiseksi tarvitaan valtuuston tasolla päätettäväksi luonnoksessa esitettyjen lisäksi mm. ikästrategia/vanhuspalveluohjelma, henkilöstöstrategia, energialinjaus, ekologisen kestävyyden ohjelma ja arjen turvaamisen strategia.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »