Päiväkotien ja vanhustenkeskuksen ruokapalveluja ei pidä ulkoistaa

Esitykseen lasten päiväkotien ja Kustaankartanon vanhustenkeskuksen keittiöiden siirtämisestä Palmialle liittyy useita erittäin kyseenalaisia piirteitä. Ne koskevat sekä asian valmistelua, esityksen sisältöä että suhtautumista valtuuston hyväksymiin periaatteisiin. Siksi SKP ja Helsinki-listat vastusti esitystä, joka hyväksyttiin valtuustossa äänin 50 – 35.


Tähän esitykseen lasten päiväkotien ja Kustaankartanon vanhustenkeskuksen keittiöiden siirtämisestä Palmialle liittyy useita erittäin kyseenalaisia piirteitä. Ne koskevat sekä asian valmistelua, esityksen sisältöä että suhtautumista valtuuston hyväksymiin periaatteisiin.

Esityksen valmistelussa on sivuutettu niin palvelujen käyttäjät, henkilöstö kuin asianomaiset lautakunnat. Eikä vain sivuutettu vaan tässä yritetään ajaa kaupunginhallituksen konsernijaoston kaltaisen sisäpiirin kautta läpi esitys, jota ei saatu läpi sosiaalilautakunnassa. Menettelytavat eivät vastaa valtuuston strategiaohjelman periaatteita demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä.

Lisäksi valmistelussa on sivuutettu yhteistoimintamenettelyn mukainen henkilöstön kuuleminen. Henkilöstötoimikunta joutui jo aiemmassa vaiheessa syksyllä 2006 toteamaan, että esitystä ei oltu käsitelty niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Nyt konsernijaoston kautta tuotua uutta esitystä ei käsitelty edes henkilöstötoimikunnassa. Vielä vähemmän on turvattu lain ja sopimusten edellyttämää jokaisen työntekijän oikeutta osallistua häntä koskevien muutosten valmisteluun.

Esitystä perustellaan kustannussäästöillä. Päätöksen liitteenä olevissa selvityksissä ei kuitenkaan kyetä osoittamaan merkittäviä säästöjä. Päinvastoin esimerkiksi päiväkotien osalta todetaan (liite 1, sivu 10), että ”tuotantotavalla ei ole kovin suurta merkitystä kustannuksiin”. Kyseenalaisten säästötavoitteiden sijasta pitäisikin kysyä, onko oikein pyrkiä taas kerran vähentämään menoja lasten ja vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella? Ja onko oikein, että tavoitellaan säästöjä vähentämällä päiväkotien ja vanhustenkeskuksen muutenkin liian vähäistä sijais- ja varahenkilökuntaa?

Yksipuolinen pyrkimys menojen vähentämiseen sivuuttaa myös sen, että ruokakulttuuri ja keittiöiden työntekijät ovat olennainen osa päiväkotien kasvatuksellista ja hoidollista toimintaa. Sosiaalivirasto on kehittänyt Palmiaa paremmin päiväkoteihin soveltuvan toimintamallin. Samalla kun ruuan valmistuksella on tärkeä merkitys myös lasten toiminnassa, on päiväkodeissa voitu jakaa tehtäviä ja kehittää joustavaa yhteistyötä työntekijöiden kesken.

Kustaankartanossa ruokapalvelut ovat olennainen osa hoidon, ravitsemuksen ja yhteisöllisyyden kehittämistä. Joustava yhteistoiminta on tukenut kodinomaisuutta, kun vanhainkotiosastot ovat voineet tilata erilaisia välipaloja, järjestää sään salliessa grillaushetkiä ja työntekijöiden osallistumista yhteiseen ateriointiin. Palmialla ei ole tällaisia joustavia toimintamalleja ja Palmian hinnoilla kaikki tällainen tulisi vanhustenkeskukselle selvästi kalliimmaksi.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä kannattaa kaupunginhallituksen vähemmistön esitystä, jonka mukaan päiväkotien ruokapalveluja ei eriytetä muusta toiminnasta ja myös Kustaankartanon ruokapalvelut säilytetään sosiaalivirastossa.

Lopuksi haluan muistuttaa, että valtuusto ei ollut yksimielinen strategiaohjelmasta – toisin kuin valtuutettu Räty täällä väitti. Vastustin myös silloin tällaista ns. säästämistä lasten, vanhusten ja matalapalkkaisten kaupungin työntekijöiden kustannuksella.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »