Myllypuron voimalaitoskortteli

Tämä kaavaesitys mahdollistaa pientalovaltaista rakentamista, joka tukee Myllypuron uuden keskustan kehittämistä. Ymmärrän, että tässä haetaan kaupunkimaista, tiivistä town-house-tyyppistä rakentamista.  Silti tonttien pienuus, jopa alle 200 neliömetriä, ihmetyttää.

Rakentaminen sijoittuu hyvin lähelle käytössä olevaa Helsingin Energian huippulämpökeskusta. Tähän liittyy lämpökeskuksen öljysäiliöiden siirtäminen korttelin eteläpuolelle ja osin maan alle.

Lähinnä raskasta polttoöljyä käyttävän lämpökeskuksen päästöt ovat huolestuttaneet jo nykyisiä myllypurolaisia. Nyt kun voimalaitoksen viereen tulee lisää asutusta, kannattaisi selvittää myös voimalaitoksen polttoaineratkaisujen vaihtoehtoja.

Esimerkiksi maakaasu olisi huomattavasti vähemmän päästöjä aiheuttava polttoaine. Maakaasuputken vetäminen voimalaitoksen luo tietysti maksaa – mutta niin maksaa sekin, että polttoainesäiliöt siirretään toiseen paikkaan ja kaivetaan osin maan alle.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet siirtyä Myllypuron huippulämpökeskuksessa polttoöljyn käytöstä maakaasun tai muun vähemmän päästöjä aiheuttavan polttoaineen käyttöön.

Lopuksi kannatan valtuutettujen Mäki ja Muurinen ponsiesityksiä. On tärkeä kiirehtiä toimia, joilla pidetään huolta alueen liikenneturvallisuudesta, kevyen liikenteen väylistä, joukkoliikenteestä sekä lasten ja ikä-ihmisten tarpeista.

(Ponsiesitys hyväksyttiin äänin 51-1, tyhjää 30.)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »