Missä Helsingin ilmastoteot?

Helsingin kaupungin johto ei ole vieläkään valmis päättämään konkreettisista toimista ilmastopäästöjen vähentämistä ja uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtuuston enemmistö hylkäsi äänin 53 – 32 SKP:n ja Helsinki-listojen esityksen toimenpideohjelmasta uusiutuvan energian osuuden lisäämiseksi ja äänin 58-24 ryhmän esityksen suunnitelmasta ilmastopäästöjen vähentämiseksi esimerkiksi viidellä prosentilla vuosittain.

Yrjö Hakanen 23.9. valtuustossa ympäristöraportista 2008:

Tämä ympäristöraportti on esimerkki siitä, miten perusteellinenkin informaatio voi jäädä hyödyntämättä, jos siitä ei tehdä johtopäätöksiä. Esimerkiksi raportissa esitetyssä Helsingin ja Rotterdamin ympäristöasioiden vertailussa tuli esille paljon opiksi otettavaa. Nostan tässä Helsingin ympäristöraportista esille vain muutaman asian, joissa tarvitaan johtopäätöksiä.


Valtuuston vuoden 2008 alussa hyväksymässä energiapoliittisessa linjauksessa asetettiin tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus Helsingin energiantuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tässä raportissa puhutaan vain uusiutuvan energian osuudesta Helsingin energian hankinnassa. Se nousi viime vuonna noin kuuteen prosenttiin. Energiantuotannossa ei kuitenkaan tapahtunut mitään muutosta, sillä kasvu oli seurausta lähinnä Katri Valan lämpöpumppulaitoksen tuotantomäärän kasvusta.

Helsingin Energia on mukana yhtiössä, joka valmistelee kahden tuulivoimapuiston perustamista. Mutta nykyisten Helsingin Energian omien voimaloiden polttoainekysymyksessä ei ole raportin mukaan tapahtunut mitään. Tätä on julkisuudessa perusteltu sillä, että kivihiilen korvaaminen puuhakkeella johtaisi valtavaan rekkaralliin läpi kaupungin. Kuitenkin jo pelkästään hakkeen korvaaminen pelleteillä vähentäisi kuljetustarpeen viidesosaan ja polttoaine olisi tietysti helpointa tuoda laivalla suoraan Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloihin. Samoin on vedottu rahoitusongelmiin, vaikka nämä investoinnit maksavat energian myyntinä itsensä takaisin.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä ehdottaa, että valtuusto hyväksyy asiasta seuraavat ponnet:
1.    valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn toimenpide- ja investointisuunnitelman siitä, miten uusiutuvan energian osuutta lisätään Helsingin Energian tuotannossa ja hankinnoissa.
2.    valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn suunnitelman siitä, miten hiilidioksidipäästöjä vähennetään vuoteen 2020 mennessä esimerkiksi keskimääräin viidellä prosentilla vuosittain.

Paikoitellen raportti sortuu tarpeettomiin kiertoilmaisuihin. Esimerkiksi sekajätteen todetaan vähentyneen pääasiassa siksi, että osa YTV-alueella syntyneestä jätteestä ohjautui alueen ulkopuolelle. Tässä jätetään kertomatta varsinainen syy. Syynä on kunnille epäedullinen, vuonna 2007 tehty jätelain muutos, jonka seurauksena osa yhdyskuntajätteeseen rinnastettavasta jätteestä menee yksityisille jätefirmoille. Tämä asia on uudelleen esillä nyt kun jätelakia ollaan uudistamassa. Tässä asiassa Helsingin kaupunki ja myös täällä valtuustossa istuvat ministerit voisivat olla aktiivisempia.

Aktiivisuutta tarvittaisiin myös Sipoonkorven kansallispuiston aikaansaamiseksi. Vai ovatko maanomistajien intressit tässä ministereille tärkeämpiä kuin ympäristöarvot?

Liikenteen osalta huomiota kiinnittää se, että meluvaikutuksille ei ole annettu painoa asuinalueiden suunnittelussa. Raportin mukaan peräti 240 000 helsinkiläistä asuu haitallisen liikennemelun alueella. Myönteistäkin raportista löytyy, kuten matalaenergiarakentamisen eteneminen.

Lopuksi kysymys apulaiskaupunginjohtaja Saurille: Millä aikataululla strategiaohjelmassa mainittu ympäristöpolitiikan päivitys on tulossa valtuustoon? Entä miten sen valmistelussa aiotaan kuulla asukkaita?

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »