Mellunmäen vanhan ostarin asemakaava ja Mellari

Mellunmäki-seura toteaa muistutuksessaan tähän asemakaavaan, että asukkaiden kaavan valmistelussa esittämät lausunnot eivät näy mitenkään ehdotuksessa. Mellunmäki-seuran ja muissa asukkaiden esityksissä on haluttu säilyttää alueen omaleimaisuus ja väljyys, turvata asukastila Mellarin toiminnan jatkuminen ja parantaa alueen palveluja.

Valitettavasti näyttää siltä, että HOK-Elannon ja rakennusfirmojen intressit purkaa vanha ostari ja rakennuttaa alueelle lisää on hallinnut kaavan valmistelua.

Kaavan valmistelussa on selvitetty mahdollisia uusia tiloja Mellarille. Toivottavasti siihen löytyy asukkaiden kannalta hyvä ja hinnaltaan kohtuullinen ratkaisu. Yhdessä alueelle suunnitellun kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa siitä voisi muodostua kokonaisuus, joka tarjoaa tilaa monenlaiselle toiminnalle ja kulttuurille.

Maunulassa monitoimitaloa on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaat ovat olleet mukana alusta alkaen ja myös valinneet edustajansa aina työmaakokouksia myöten. Myös suunnittelijat ja virkamiehet ovat kokeneet sen hyödylliseksi. Asukasosallistuminen jatkuu nyt osallistuvan budjetoinnin merkeissä.

Ehdotan seuraavan ponnen: Hyväksyessään asemakaavamuutoksen valtuusto edellyttää, että selvitetään miten asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelu voidaan tehdä yhdessä asukkaiden kanssa.

– 2.3.2016

Valtuusto hyväksyi ponnen äänin 53 – 0 – 30.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »