MA-ohjelman markkinahenkinen seurantaraportti

Yrjö Hakanen

– 29.4.2009 valtuustossa

Kun tästä Maankäytön ja asumisen ohjelmasta päätettiin viime vuoden alussa, pidin ohjelmaa epärealistisena. Arvostelin muun muassa asumiskustannusten hillitsemisen sivuuttamista, vuokra-asuntotuotannon riittämätöntä osuutta ja ns. välimallia, jossa rakennusliikkeet saavat myydä ara-ehdoilla rakennetut talot kovalla rahalla 20 vuoden jälkeen. Tämä seurantaraportti osoittaa, että asiat ovat menossa monelta osin vielä huonompaan suuntaan.


Raporttia hallitsee markkinaehtoisuus, jota halutaan jopa voimistaa, vaikka jokainen voi nähdä, että markkinat eivät toimi kunnolla. Kaupunginhallitus esittää asuntotuotannon keskikokotavoitteiden lieventämistä, koska isompien asuntojen kysyntä on pudonnut. Paine pienempiin asuntoihin johtuu kuitenkin siitä, että asuntojen hinnat ja vuokrat ovat kohtuuttoman korkeita. Tähän ongelmaan ei raportissa kuitenkaan puututa muuten kuin autopaikkavaatimusten osalta.

Raportista ilmenee, että valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa on tänä vuonna käynnistymässä vain noin 350 asunnon verran. Se on vähemmän kuin koskaan sodan jälkeen. Tästä pienestäkin määrästä 90 % on erityisryhmille nimettyä tuotantoa.

Kaiken lisäksi valtiovallan ja kaupunginhallituksen päättämät uudet rahoitusmallit johtavat siihen, että asuntorahaston ja kaupungin lainoittamat vuokra-asunnot voidaan myydä jo 5 – 10 vuoden kuluttua kovalla rahalla omistusasunnoiksi. Vuokra-asuntojen muutenkin liian pieni ja eurooppalaisittain alhainen osuus tulee tämän seurauksena supistumaan entisestään. Yleinen vuokra-asuntopula lisää myös asunnottomuutta.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen pula vaikeuttaa myös työntekijöiden saamista kaupungin tehtäviin. Tätä taustaa vasten on kummallista, että kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätynyt lopettamaan Helsingin Asuntohankintayhtiön juuri kun asuntokaupan hintataso on laskenut ja olisi mahdollista saada edullisemmin mm. työsuhdeasuntoja.

Helsingissä on paljon valmiiksi kaavoitettua tonttimaata. Rakentaminen on kuitenkin romahtanut, koska yksityiset firmat ja pankit eivät ole valmiita sitomaan pääomia nyt rakentamiseen eivätkä myöskään halua pienentää katteitaan. Siksi tarvittaisiin kaupungin omaa rakentamisen ja peruskorjaamisen yksikköä. Huomiota kiinnittää sekin, että raportissa ei käsitellä lainkaan mahdollisuuksia asettaa tontinluovutuksessa tiukkoja aikatauluehtoja.

Kaupunkisuunnittelun markkinaehtoisuudesta edetään tässä raportissa suorastaan kaupunkisuunnittelun ja MA-ohjelman toteuttamisen ulkoistamiseen ja yksityistämiseen. Raportissa esitetään kumppanuuskaavoitusta, jossa alueelle valitaan toteuttaja jo ennen asemakaavaehdotuksen valmistelua ja grynderi pääsee itse valmistelemaan kaavaa ja rakentamaan talojen lisäksi myös alueen kunnallistekniikan ja tiet. Niin kuin yksityistämisessä näyttää olevan tapana, tarjotaan tässäkin yksityisille firmoille parhaita alueita, kuten Kruunuvuori ja Kuninkaantammi.

Ahdas taloudellinen tehokkuusajattelu hallitsee myös komeasti ”esikaupunkien renessanssiksi” nimettyä hanketta. Raportin perusteella hankkeessa näyttää olevan kyse vain siitä, miten vanhojen alueiden suojelutavoitteita ja asukkaiden vastustusta voidaan kiertää tai lieventää täydennysrakentamisen lisäämiseksi.

Ponnet

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää seurantaraportin yhteydessä hyväksyttäväksi seuraavat ponnet:

1. Valtuusto edellyttää, että täydennysrakentamisella ei vaaranneta kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaiden alueiden suojelua.

2. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee esityksen kaupungin oman rakentamisyksikön perustamisesta erityisesti kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon ja peruskorjauksen edistämiseksi.

3. Valtuusto edellyttää, että kaupunki vastaa itse kaavaehdotusten valmistelusta ja aluekokonaisuuksien toteuttamisesta, jotta kaupunki voi itsenäisesti ohjata niitä.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

Helsinki-listat

Ajamme asukaslähtöistä demokratiaa, vaadimme rahaa peruspalvelujen säilyttämiseen ja kehittämiseen, vastustamme yksityistämistä, kannatamme joukkoliikennettä. Helsinki on meidän kaupunkimme! Valtuutettu ja varavaltuutetut: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/valtuustoryhmae Muut luottamushenkilöt: http://www.helsinki-listat.fi/index.php/valtuusto/lautakunnat
Helsinki-listat
Helsinki-listat08.04.2017 3:41
Helsingin Sanomat jätti pois SKPn ja Helsinki-listojen ehdokkaan pormestarigallupista, julkisti gallupin tulokset kertomatta yhden ehdokkaan poisjättämisestä, kieltätyi korjaamasta virhettä ja kieltätyi julkaisemasta mitään vastinetta.
http://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hs-syrjii-skpn-ja-helsinki-listojen-pormestariehdokasta
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat lisäsi tapahtuman.05.04.2017 21:50
Tervetuloa vaalivalvojaisiin! Jännäämme vaalitulosta, ja musiikkia viihdykkeeksemme esittää V-P Hakkarainen.
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 17:19
Mercedes Bentso - Tahdon, eli biisi ihmisoikeuksien puolesta. Maria Malmströmin vaalibileet, numero 990. #eimyytävänä
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:25
Papa Zai Maria Malmström - Helsinki-listat vaalibileissä.
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 15:02
Maksimi Voima Maria Alexandran vaalibileissä. #vote990!
Helsinki-listat
   View on Facebook
Helsinki-listat
Helsinki-listat05.04.2017 14:51
Maria Aleksandra alias Maria Malmström - Helsinki-listat, numerolla 990 kertoo kenen joukkoon kuulut ja ketä kannattaa uskoa. Ne kävelee sun ylitsesi suoraan taivaaseen!
Helsinki-listat
   View on Facebook
© 2022 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »