Liikelaitos Palmiaa ei pidä jakaa ja yhtiöittää

Helsingin kaupungin liikelaitos Palmian jakaminen ja yhtiöittäminen olisi virhe. Siitä hyötyisivät vain suuret yksityiset yritykset, jotka hakevat kaupungin palvelujen kilpailuttamisesta itselleen lisää markkinoita.

Helsingin kaupungin liikelaitos Palmian jakaminen ja yhtiöittäminen olisi virhe. Siitä hyötyisivät vain suuret yksityiset yritykset, jotka hakevat kaupungin palvelujen kilpailuttamisesta itselleen lisää markkinoita.

Ehdotus henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen yhtiöittämisestä heikentäisi palvelujen kehittämistä kokonaisuutena ja lisäisi byrokratiaa. Palmian palvelut ovat olennainen osa koulujen, päiväkotien, sairaaloiden, metroasemien ja muun arjen sujumista. Niillä on tärkeä merkitys myös kaupungin turvallisuus- ja valmiusvelvoitteiden täyttämisessä.

Palmia on kannattava kunnallinen liikelaitos, joka on tuottanut vuosittain ylijäämää. Nyt kilpailuttaminen aiotaan ulottaa perustettavaksi esitetyn yhtiön koko toiminnan lisäksi myös liikelaitos Palmiaan jäävien palvelujen osalta. Kuntien kokemukset kilpailuttamisesta eivät tue tätä linjaa. Ulkoistaminen on yleensä heikentänyt palvelujen laatua ja tullut kokonaistaloudellisesti kalliimmaksi.

Suurin osa Palmian noin kolmesta tuhannesta työntekijästä on matalapalkkaisia naisia. Kilpailuttaminen ja yhtiöittäminen tapahtuisi heidän työehtojensa kustannuksella. Esimerkiksi siivoojien jo nyt liian pienet palkat uhkaavat alentua jopa 15 – 17 prosenttia.

Kun palvelut tuotetaan kaupungin omana toimintana, ne voidaan suunnitella ja toteuttaa paremmin asukkaiden tarpeita vastaavasti kuin erillisissä kilpailevissa yhtiöissä. Samalla voidaan ottaa huomioon muitakin tavoitteita, kuten päiväkotien ja koulujen kasvatukselliset tavoitteet, energian ja luonnonvarojen säästäminen sekä asukkaiden ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet.

Mikään laki tai EU-direktiivi ei pakota Helsinkiä jakamaan ja yhtiöittämään Palmian toimintaa. Palmian toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla on vähäistä, vain muutama prosentti sen liikevaihdosta. Se voidaan korvata palauttamalla takaisin Palmian toiminnaksi aiemmin ulkoistettuja palveluja sitä mukaan kuin niiden sopimuskausi päättyy. Huomiota herättää, että tämä mahdollisuus on sivuutettu kokonaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle tehdyissä konsulttiselvityksissä ja esityksissä. Selvityksistä puuttuvat myös arviot ruokahuollon investointitarpeista ja kokonaistaloudellisuudesta eri vaihtoehdoissa. Kyse voi kuitenkin olla jopa useamman sadan miljoonan euron riskeistä.

Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä vastustaa liikelaitos Palmian jakamista ja yhtiöittämistä. Valtuustoryhmä vetoaa muiden valtuustoryhmiin konsernijaostolle tehdyn Palmian hallintomallia koskevan esityksen hylkäämiseksi. Helsinkiläisten tarpeista lähtevä palvelujen kehittäminen edellyttää päinvastoin panostamista Palmian oman toiminnan kehittämiseen ja ainakin joidenkin aiemmin ulkoistettujen palvelujen palauttamista Palmian toiminnaksi. Mielestämme kaupungin on kannettava myös vastuunsa työntekijöiden työehdoista ja työelämän tasa-arvosta torjumalla kilpailu ja yhtiöittäminen henkilöstön työehtoja polkemalla.

Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »