Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutuminen

Ylioppilasteatteri teki aikoinaan näytelmän valtuuston kokouksesta, jossa oli – silloinkin – paljon isoja asioita ja lopuksi lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen uudelleenorganisoiminen. Näytelmä ei antanut kovin kaunista kuvaa siitä, miten vakavasti valtuusto suhtautuu asiaan. Toivottavasti nyt on toisin.

Kun valtuusto päätti tuolloin vuonna 2007 lasten ja nuorten psykiatrian uudelleenorganisoimisesta, todettiin valmisteluasiakirjoissa, että palveluista jää puuttumaan vakansseja. Sen jälkeen puutteita on luvattu ja päätetty korjata useampaan otteeseen.

Nyt valtuustolle esitetyssä raportissa kerrotaan kuitenkin, että lastenpsykiatriassa voimaan tulleet tiukentuneet hoitotakuun aikarajat eivät toteudu. Lisäksi kerrotaan, että aluepoliklinikoiden kymmenestä erikoislääkärin vakanssista vain viidessä oli erikoislääkäri.

Nuorisopsykiatrian osalta kerrotaan, että jonotusajat ovat lyhentyneet hieman. Mutta viime vuoden lopulla oli jonossa 120 nuorta ja odotusaika 31 vuorokautta. Raportin mukaan terveydenhuoltolain edellyttämien hoitoon pääsyn enimmäisaikojen toteutuminen on ”Tulevaisuuden tavoitteena”.

Kysynkin apulaiskaupunginjohtaja Rädyltä, eikö lakien noudattaminen velvoita kaupunkia? Miksi tässä ei ole asetettu edes mitään määräaikaa sille, että hoitotakuun aikarajat toteutuvat?

Huomiota kiinnittää myös se, että lasten ja nuorten psykiatrian keskittämisen jälkeen kaivataan tässä raportissa nyt perustason ja erikoissairaanhoidon väliin sijoittuvia ns. välimaaston palveluja. Eikö tällaisiin tarpeisiin olisi pitänyt kyetä vastaamaan jo aiemmin organisaatiota uudistettaessa?

Raportin mukaan haasteena on myös toimivien yhteistyöverkostojen luominen yli organisaatiorahojen. Erityisesti korostetaan perheiden arjen tukea ja riittävää tukea koulussa. Tämä edellyttää lasten ja nuorten psykiatriaan tarkoitettujen varojen lisäksi myös yleisemmin lapsiperheiden ja muiden peruspalvelujen rahoituksen turvaamista.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »