Lasten ja nuorten psykiatrian resursseja lisättävä

Yrjö Hakanen 13.5.2009 valtuustossa

Kaupungin tämän vuoden budjettiin lisättiin kaupunginhallituksen käytettäväksi kuusi miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä summasta ei ole tähän mennessä käytetty yhtään euroa.  Nyt käsiteltävän raportin perusteella tarvetta käyttöön olisi.


Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen saatavuus on parantanut, mutta monissa tapauksissa jonot ovat kuitenkin edelleen pitkiä.

Esimerkiksi perheneuvolan ensikäynnille pääsyä joutui viime vuonna 35 prosenttia perheistä jonottamaan yli kuukauden. Joka neljäs joutui odottamaan arviointiin pääsyä yli neljä kuukautta. Tämän vuoden puolelle tilanne on ainakin osassa perheneuvoloista mennyt vielä huonompaan suuntaan.

Mielestäni yksikään lapsi, nuori ja perhe, joka hakeutuu perheneuvolaan, ei saa joutui odottamaan kuukausia. Puhumattakaan siitä, että todella vakavasti sairaat lapset ja nuoret joutuvat odottamaan osastohoitoa jopa yli kolme kuukautta.

Kun lastenpsykiatriasta toimintaa keskitettiin, siirrettiin perheneuvoloiden painopistettä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään työhön. Tämän raportin perusteella perheneuvoloiden resursseja on syytä lisätä. Vastaavaa seurantaa tarvittaisiin yleisemminkin perusterveydenhuollon tilanteesta, esimerkiksi koulujen ja ammatillisten oppilaitosten psykologipalveluista. Lisäksi tarvittaisiin kaupungin tai HYKS-alueen oma, vahvaan erityisosaamiseen perustuva laitos erittäin vaikeahoitoisille, vaikeasti käytöshäiriöisille nuorille, joita nyt hoidetaan lähinnä lastensuojelulaitoksissa.

Esitän seuraavan ponnen: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ohjaa lasten ja nuorten psykiatrian, erityisesti perheneuvolatyöhön lisää resursseja tämän vuoden budjetissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen kaupunginhallituksen käytettäväksi varatusta 6 miljoonan euron määrärahasta.

Lopuksi haluan vielä kiinnittää huomiota yhteen asiaan tässä valtuustolle esitetyssä raportissa. Raportin mukaan perheneuvoloissa on täyttämättä neljätoista vakanssia. Myös aluepoliklinikoilla on pulaa työntekijöistä. Lisäksi alan naisvaltaisuuteen liittyy se, että perhevapaita ja osa-aikaisia työsuhteita on paljon.

Kysynkin asianomaiselta apulaiskaupunginjohtajalta, miten kaupunki on työnantajana ottanut nämä seikat huomioon esimerkiksi työehtojen ja henkilöstöresurssien kehittämisessä?

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »