Lähipalvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomuutoksessa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimea järjestetään uudelleen. Palvelujen käyttäjien mielipiteiden kuuleminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen uudistusta tehtäessä on tärkeää. Tähän mennessä uudistuksen valmistelu on kuitenkin tapahtunut asukkaita kuulematta.

Sosiaali- ja terveystoimessa lähipalveluilla on tärkeä merkitys muun muassa palvelujen saatavuuden, ennaltaehkäisevän toiminnan ja tasa-arvon kannalta. Esimerkiksi terveysasemaverkon laajuus osana lähipalveluja on tärkeää terveyserojen vähentämiseksi. Lähipalvelut ovat myös olennainen osa kestävää kaupunkikehitystä.

Esitämme, että sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistuksen yhteydessä huolehditaan lähipalvelujen turvaamisesta niin, että lähipalveluja ei vähennetä eikä karsita.

(Valtuustoaloite, jonka allekirjoittivat Yrjö Hakanen ja 13 valtuutettua muista ryhmistä)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »