Kruunuvuorenrannan rantojen asemakaava

Tämä Kruunuvuorenrannan asemakaavoitus on esimerkki siitä, miten uuden merkittävän asuinalueen kaavoitusta ei pidä tuo päätettäväksi. Näillä lukuisilla postimerkkikaavoilla valtuustolta on viety mahdollisuus käsitellä alueen suunnitelmia kokonaisuutena.

Esimerkiksi läheisen Stansvikinnummen luontoselvitykset, jotka korkein hallinto-oikeus totesi puutteellisiksi ja jotka pitää tehdä uudelleen, voivat vaikuttaa tämän nyt käsiteltävän alueen kaavaratkaisuihin. Etenkin kun kaavaesitys ulottuu hieman myös osa-yleiskaavasta kumotun Stansvikinnummen alueelle.

Asukkaiden ja kaupunginmuseon lausunnoissa on kiinnitetty huomiota alueen maisemallisiin arvoihin. Esimerkiksi osa hienoista rantakallioista uhrataan kaavaehdotuksessa alueen ylimitoitetuille rakentamistavoitteille. Stansvikin kyläyhdistys on esittänyt ranta-alueen suunnittelua yhdessä lähialueen kanssa. Jopa HSL kritisoi sitä, että alueen kaavoitusta tehdään liikenneratkaisujen osalta yksipuolisesti vain siltavaihtoehdon pohjalla. Kruunuvuorenselän sillalle onkin esitetty vaihtoehtoja, kuten pikaraitiotieyhteys Herttoniemen metroasemalle ja raitiotie/bussi-lauttayhteys keskustaan.

Ehdotan, että kaavaesitys palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »