Keskuspuistoa ei pidä nakertaa

On hyvä, että Keskuspuiston luonto-, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja suojellaan asemakaavalla. Mutta valitettavasti esitetty kaava myös nakertaa taas pienen palan Keskuspuistosta.Keskuspuiston pohjoisosan kaavaesityksessä on löydetty tyydyttävät ratkaisut moniin kysymyksiin siitä, miten yhdistetään luonto-arvojen suojelu ja alueen virkistyskäytön kehittäminen. Niillä mahdollistetaan Paloheinän ulkoilupalvelujen kehittäminen. Pidän tärkeänä myös Keskuspuiston ali kulkevaa Jokeri-kakkosen joukkoliikennetunnelia, jonka toteuttamisen yksityiskohdille ympäristönsuojelu ja lähialueiden kevyt liikenne asettavat erityisiä vaatimuksia.

Keskuspuiston luontoarvojen säilymisen kannalta tähän esitykseen sisältyy kuitenkin pari ongelmaa. Yksi niistä on Pitkäkosken urheilukentän rakentamista varten keskuspuistosta osoitettu alue. Se palvelisi lähinnä Kuninkaantammen uutta asuinaluetta. Kun Kuninkaantammen yleiskaavaa käsiteltiin edellisellä valtuustokaudella, arvostelin sitä liian suurista rakentamistavoitteista. Niitä vähän hellittämällä löytyy urheilukentälle tilaa Keskuspuiston ulkopuolelta. Siksi kannatan kaavan palauttamista uuteen valmisteluun.

Toinen ongelmallinen kysymys koskee maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen rakentamista. Muistutusten johdosta tähän esitykseen on lisätty maininta, jonka mukaan vedenpuhdistuslaitos tulee toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu haitta Keskuspuistolle. Ympäristövaikutukset aiotaan kuitenkin arvioida vasta myöhemmin. Toisaalta perusteluissa todetaan, että laitokselle voidaan selvittää myös muita vaihtoehtoisia paikkoja. Toivottavasti myös ne selvitetään jatkovalmistelussa.

Kysyn apulaiskaupunginjohtajalta, miksi Spondan Keskuspuistossa omistama maa-alue esitetään jo tässä vaiheessa ostettavaksi kaupungille? Sponda ei ole menettämässä rakennusoikeutta. Eikö tässä tapauksessa lunastusmenettely olisi kaupungille edullisempi?

Helsinki-puisto on ollut suunnitelmissa jo pitkään. Ihmettelen erityisesti kaupungin johdossa istuneiden kokoomuksen ja SDP:n edustajien puheita siitä, että Helsinki-puistosta ei pidä tehdä laissa säädettyä kaupunkipuistoa, jotta asiat pidetään Helsingin omissa käsissä. Miksi he eivät ole vieneet jo eteenpäin Helsinki-puistoa, kun asia on ollut omissa käsissä?

Kaupungin rooli kansallisesti ja helsinkiläisille tärkeiden luontoarvojen suojelussa on kyseenalainen myös Sipoonkorven osalta. Kaupunki on vastustanut Metsähallituksen esittämää laajempaa kansallispuiston rajausta ja kaupungin omien maa-alueiden liittämistä siihen.

(Valtuusto hyväksyi kaavaesityksen äänin 59-23. Vastaan äänestivät vihreitä, SKP&Helsinki-lista ja eräät keskisryhmien valtuutetut)

Tapahtumat

Terveisiä päättäjille (klikkaa kuvaa)

Mitä mieltä?

Hyväksytkö sen, että Helsingin kerää vuosittain satoja miljoonia ylijäämää, vaikka palveluissa on pulaa resursseista?
×

Blogi

Seuraa meitä Facebookissa

[fts_facebook id=helsinkilistat posts=5 posts_displayed=page_only height=450px type=page]
© 2024 Helsinki-listat
webDesign: Mekanismi »